Budakeszi Járás

Hulladéknaptár 2019

Ön szerint melyik Budakeszi Önkormányzatának legfontosabb feladata?
 

Vonatkozó jogszabályok:

 • A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat-és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény.
 • Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény.
 • Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény.

Tevékenység engedély kiadás feltétele:


Az ügyfél az önkormányzati adóhatóság által rendszeresített formanyomtatványon kezdeményezheti adó és értékbizonyítvány kiállítására vonatkozó igényét.

Kérelem benyújtás módja:
a) papír alapú – kötelezően alkalmazandó nyomtatványon (Adó-és értékbizonyítvány iránti kérelem)
b) személyesen

c) postai úton

III. Kérelem tartalma tételesen

Kérelmező neve, születési helye és ideje, születési neve, anyja neve, adó/azonosító száma, lakcíme, statisztikai számjele, székhelye, telephelye, levelezési címe. Milyen célból kéri, és hol kívánja felhasználni a kiállított hatósági bizonyítványt? Az érintett ingatlan címe és helyrajzi száma. Kérelmező elérhetősége.

IV. Csatolandó mellékletek

- Az ingatlan adás-vételi szerződésének eredeti, hiteles példánya

- nem személyes eljárás esetén meghatalmazás

-  Eljárási illeték megfizetését igazoló dokumentum

V. Az engedélyezési eljárás

Hatáskör gyakorlója:
Jegyző

Ügyintézési határidő:
Az adó-és értékbizonyítvány kiállításának határideje 8 nap.

Döntés formája:
Adó- és értékbizonyítvány kiállítása ügyfél kérelmére vagy hatósági megkeresés alapján történik abban az esetben, ha annak kiállítását jogszabály a jegyző hatáskörébe utalja.

A jogszabályok a következők:

 • A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény.
 • A hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi XXXVIII. törvény.
 • A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.10.) kormányrendelet.
 • A lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I.31.) kormányrendelet.
 • A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény.
 • A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III.27.) kormányrendelet.

Az ingatlan tulajdonosának előzetes értesítésével helyszíni eljárás során felvételre kerülnek az ingatlan adatai, majd ennek alapján kerül sor az adó-és érték bizonyítvány kiállítására. Az adó-és érték bizonyítvány hatósági bizonyítvány, amely határozatnak minősül.

VI. Eljárás illetéke, igazgatási szolgáltatási díj

Az adó-és érték bizonyítvány kiállítása eljárásonként 4000 Ft illetékköteles.

A közigazgatási hatósági eljárási illetéket a Budakeszi Polgármesteri Hivatal 11742348-15390022-03470000 Eljárási Illeték Beszedési számlájára kell banki átutalással, vagy készpénz átutalási megbízással teljesíteni.

VII. Döntésben foglaltak végrehajtása, ellenőrzése, jogkövetkezménye

Háttérnyilvántartások vezetése, az eljárási illeték összegének terhelése az adózó számláján. Befizetett illeték összegének könyvelése.

VIII. Döntés elleni jogorvoslat rendje, előírásai

Tekintettel arra, hogy az eljárás célja hatósági bizonyítvány kiállítása, önálló fellebbezésnek nincs helye.

IX. Költségmentesség engedélyezése

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (1) bekezdés 6. pontja alapján illetékmentes a gyámhatóság előtt kezdeményezett minden eljárás és az ilyen eljáráshoz szükséges irat, amit a hatóságtól érkező megkeresések intézése során kell alkalmazni.

X. További információk

Ügyfélfogadás:

Hétfő: 13.00-17.00
Szerda: 8.30-12.00 és 13.00-16.00
Péntek: 8.30-12.00

Érdeklődni: Budakeszi Polgármesteri Hivatal 2092 Budakeszi, Fő u. 179. Tel: 06-23-535-710/124 m. vagy az Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. e-mail cím.

Csatolmányok nevei:
FájlLeírás
Fájl letöltése (KÉRELEM ADÓ ÉS ÉRTÉKBIZONYÍTVÁNYRA.pdf)KÉRELEM ADÓ ÉS ÉRTÉKBIZONYÍTVÁNYRA.pdf 
Fájl letöltése (MEGHATALMAZÁS.pdf)MEGHATALMAZÁS.pdf 

Adócsoport ügyfélfogadása


Tájékoztatjuk Ügyfeleinket, hogy az Adócsoport ügyfélfogadása az Ügyfélszolgálaton történik ügyfélfogadási időben:

Hétfő: 13.00 - 17.00

Szerda: 8.30 - 12.00, 13.00 -16.00

Péntek: 8.30 - 12.00


Telefonokat is ügyfélfogadási időben áll módunkban felvenni.

 

BUDAKESZI VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZÁMLASZÁMAI

Iparűzési adó:

11742348-15390022-03540000

Idegenforgalmi adó:

11742348-15390022-03090000

Gépjárműadó:

11742348-15390022-08970000

Építményadó:

11742348-15390022-02440000

Késedelmi pótlék:

11742348-15390022-03780000

Bírság:

11742348-15390022-03610000

Államigazgatási eljárási illeték:

11742348-15390022-03470000

Egyéb bevételek:

11742348-15390022-08800000

Idegen bevételek:

11742348-15390022-04400000

Telekadó: 11742348-15390022-02510000
Talajterhelési díj:

11742348-15390022-03920000

Helyi jövedéki adó: 11742348-15390022-08590055

ADÓ ÜGYTÍPUSOK FELSOROLÁSA ÜGYINTÉZŐK SZERINT

 


Beosztás: adócsoport vezető
Iroda: 39
Telefonszám: 06-23/535-710
Email cím:
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.


Sütőné Juhász Zsuzsanna

Beosztás: adóügyintéző
Iroda: 14
Telefonszám: 06-23/535-710/140
Email cím:
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
Ellátott feladatok:
Építményadóval kapcsolatos feladatok ellátása


Berki-Kovács Beáta

Beosztás: adóügyintéző
Iroda: 14
Telefonszám: 06-23/535-710/151
Email cím:
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
Ellátott feladatok:
Gépjárműadóval, idegenforgalmi adóval és talajterhelési díjjal kapcsolatos feladatok ellátásadr. Szerdahelyi Mónika

Beosztás: adóügyintéző
Iroda: 14
Telefonszám: 06-23/535-710/139
Email cím:
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
Ellátott feladatok:
Telekadóval és a  behajtással kapcsolatos feladatok ellátása


Failné Beró Hajnalka

Beosztás: adóügyintéző
Iroda: 15
Telefonszám: 06-23/535-710/127
Email cím:
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
Ellátott feladatok:
Iparűzési adóval kapcsolatos feladatok ellátás


Mongné Beró Emőke

Beosztás: adóügyintéző
Iroda: 15
Telefonszám: 06-23/535-710/145
Email cím:
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
Ellátott feladatok:
Adóigazolás, méltányossági ügyekkel kapcsolatos feladatok ellátása és végrehajtás


Ábrahám Dorottya

Beosztás: adóügyintéző
Iroda: 14
Telefonszám: 06-23/535-710/178
Email cím:
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
Ellátott feladatok:
Építményadóval kapcsolatos ügyek intézése


Kardos Gáborné Krisztina

Beosztás: könyvelő
Iroda: 39
Telefonszám: 06-23/535-710/191
Email cím:
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
Ellátott feladatok:
Könyveléssel kapcsolatos ügyek intézéseKardos Viola

Beosztás: adóügyintéző
Iroda: 14
Telefonszám: 06-23/535-710/168
Email cím:
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

Ellátott feladatok:
Építményadóval kapcsolatos feladatok ellátás
ADÓ ÜGYTÍPUSOK FELSOROLÁSA

1. Adókivetési-, módosítási és törlési határozatok

a. Építményadó (lakás céljára, illetve nem lakás céljára szolgáló épületek)

b. pjárműadó

c. Iparűzési adó

d. Talajterhelési díj

Tájékoztatás a 2015. évi helyi iparűzési adókötelezettségről

és annak elektronikusan történő bevallásáról

Tájékoztatom, hogy Budakeszi Város Önkormányzatának a helyi adóügyek elektronikus ügyintézésére érvényes eljárási szabályokról szóló 20/2015. (VII.09.) számú rendelete 2015. október 1-jén hatályba lépett. A rendelet szerint az adószámmal rendelkező adózók az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetendő helyi iparűzési adó bevallást 2016.02.01-től elektronikus úton is benyújthatják.

 

Bevallási határidő: Az adóévet követő év május 31. napja; 2015. adóévről 2016. május 31.

Az ügyintézés menete:

 1. A vállalkozók esetében előzetes elektronikus ügyintézésre vonatkozó képviselői bejelentés illetve meghatalmazás papír alapon történő benyújtása, valamint a 2. pontban leírt honlapunkon elhelyezett önkormányzati elektronikus ügyintézés menüpontban történő regisztráció után lehetőség nyílik a gazdasági társaság adófolyószámlájának lekérdezésére és ügyindítás keretében az iparűzési adó bevallás benyújtására, valamint ügykövetésre.

 

A http://varoshaza.budakeszi.hu/Városháza/Ügyintézés/Adóügyek/Iparűzési adó formanyomtatványai letölthetőek:

 

a. Állandó meghatalmazás elektronikus ügyintézéshez nyomtatvány kitöltése szükséges könyvelők, könyvvizsgálók egyéb meghatalmazottak részére,

 

b. Képviselő bejelentése szükséges, amennyiben a gazdasági társaság képviselője szeretne az e-ügyintézésben részt venni.

 

A honlapról letöltött nyomtatványokat személyesen vagy postai úton kell eljuttatni az adóhatóság részére.

 

2. Az elektronikus ügyintézés keretében a magánszemélyek (képviselők, meghatalmazottak) az önkormányzati hivatali portálon (https://ohp.asp.lgov.hu/nyitolap) történő előzetes regisztrációt követően intézhetik előbbiekben felsorolt ügyeiket.

A portál felületén történő regisztráció sikeressége (kettős feltétel) után nyílik meg a lehetőség a bejelentkezésre.

 

3. A rendszer automatikusan feladja az ügyfélkapunál ismert bejelentkezési felületet. Az ügyfélkapunál

alkalmazott felhasználói név és jelszó segítségével lehet belépni az e-ügyintézésre. A regisztrációt a

folyamat elején egyszer kell megtenni.

 

4. Belépés után az ügyindítás menüpontban kitölthető az iparűzési adóbevallás. Mentés után beküldhető a hibátlanul kitöltött nyomtatvány. A sikeres beküldésről visszaigazolás érkezik.

 

5. Az ügyfélkapus hozzáféréssel lekérdezhetik adófolyószámla egyenlegüket, amennyiben az önkormányzati adóhatóságnál nyilvántartott magánszemély adatai megegyeznek az ügyfélkapu nyitás során megadott és a hivatali portálon regisztrált adatokkal.

 

6. Adateltérés esetén kérjük, keresse fel az adócsoport munkatársait.

 

FELHÍVJUK A FIGYELMET, HOGY A 2015. ÉVI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS BENYÚJTÁSA ELEKTRONIKUSAN IS TÖRTÉNHET. 2016. MÁJUS 31-E ELŐTT EL KELL VÉGEZNI A BEJELENTÉSEKET (MEGHATALMAZÁS), MERT CSAK ÉRVÉNYES REGISZTRÁCIÓ UTÁN NYÍLIK LEHETŐSÉG A 2015. ÉVI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS BENYÚJTÁSÁRA.

Adókötelezettségével kapcsolatos további felvilágosítással az adócsoport munkatársa félfogadási időben készséggel áll rendelkezésére.

 

Iparűzési adó alanya:

Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási tevékenység (a továbbiakban: iparűzési tevékenység). Az adó alanya a vállalkozó.

Vállalkozónak minősül a gazdasági tevékenységet saját nevében és kockázatára haszonszerzés céljából, üzletszerűen végző

1. a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott egyéni vállalkozó;

2. a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott mezőgazdasági őstermelő, feltéve

hogy, őstermelői tevékenységéből származó bevétele az adóévben a 600 000 forintot meghaladja;

3. a jogi személy, ideértve azt is, ha az felszámolás vagy végelszámolás alatt áll;

4. egyéb szervezet, ideértve azt is, ha az felszámolás vagy végelszámolás alatt áll.

 

Az állandó és az ideiglenes jellegű iparűzési tevékenység:

Adóköteles iparűzési tevékenység alatt a vállalkozó e minőségében végzett nyereség-, illetőleg jövedelemszerzésre irányuló tevékenysége értendő. A vállalkozó állandó jellegű iparűzési tevékenységet végez az önkormányzat illetékességi területén, ha ott székhellyel, telephellyel rendelkezik, függetlenül attól, hogy tevékenységét részben vagy egészben székhelyén (telephelyén) kívül folytatja.

 

Ideiglenes jellegűnek akkor minősül az iparűzési tevékenység, ha az önkormányzat illetékességi területén az ott székhellyel, telephellyel nem rendelkező vállalkozó

 1. építőipari tevékenységet folytat, illetőleg természeti erőforrást tár fel vagy kutat, feltéve, hogy a folyamatosan vagy megszakításokkal végzett tevékenység időtartama adóéven belül a 30 napot meghaladja, de nem éri el a 181 napot. Ha a tevékenység folytatásának időtartama a 180 napot meghaladja, akkor a tevékenység végzésének helye telephelynek minősül;
 2. bármely - az előzőek közé nem sorolható - tevékenysége, ha annak folytatásából közvetlenül bevételre tesz szert, feltéve, ha egyetlen önkormányzat illetékességi területén sem rendelkezik székhellyel, telephellyel.

 

Az adófizetési kötelezettség időtartama:

Az adókötelezettség az iparűzési tevékenység megkezdésének napjával keletkezik és a tevékenység megszüntetésének napjával szűnik meg. Az önkormányzat illetékességi területén ideiglenes (alkalmi) jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén a tevékenység végzésének időtartama az irányadó az adókötelezettség időbeni terjedelmére.

Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetében az adót a tevékenység végzésének naptári napjai alapján kell megállapítani. Minden megkezdett nap egy napnak számít.

A helyi iparűzési adó mértéke:

Budakeszi Város Önkormányzatának a helyi iparűzési adóról szóló 56/2010. (XII. 15.) számú önkormányzati rendelet (továbbiakban: Ör.) 4. § (1) bekezdés szerint: „Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az adóalap 2%-a”,

(2) bekezdés szerint: „Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke: naptári naponként 3000 forint”.

A székhely, illetőleg a telephely szerinti önkormányzathoz az adóévre fizetendő adóból - legfeljebb azonban annak összege erejéig - levonható az ideiglenes jellegű tevékenység után az adóévben megfizetett adó.

Az Ör. 3. § (1) bekezdése adómentességet biztosít azon adózók számára, akiknél a vállalkozás szintű adóalap nem éri el az 600.000,-Ft-ot.

 

Az adóalanyoknak a helyi iparűzési adóbevallást ez esetben is be kell nyújtani!

A helyi iparűzési adóelőleg és az éves adó megfizetése: A vállalkozó a helyi iparűzési adóra adóelőleget köteles fizetni. A vállalkozó adóelőleget félévi részletekben az adóév március 15-éig, illetve szeptember 15-éig köteles fizetni. A társasági adóelőlegnek az adóévi várható fizetendő adó összegére történő kiegészítésére kötelezett vállalkozónak az iparűzési adóelőleget a várható éves fizetendő adó összegére az adóév december 20. napjáig kell kiegészítenie.

Az ideiglenes (alkalmi) jelleggel végzett tevékenység utáni iparűzési adót legkésőbb a tevékenység befejezése napján kell megfizetni.

A vállalkozó a megfizetett adóelőleg és az adóévre megállapított tényleges adó különbözetét az adóévet követő év május 31-éig köteles megfizetni.

 

Iparűzési adóalap megosztása:

A helyi adókról szóló 1990.évi C. törvény (továbbiakban Htv.) 37. § (1) bekezdése, értelmében a vállalkozó állandó jellegű iparűzési tevékenységet végez az önkormányzat illetékességi területén, ha ott székhellyel, telephellyel rendelkezik, függetlenül attól, hogy tevékenységét részben vagy egészben székhelyén (telephelyén) kívül folytatja.

A Htv. 39. § (2) bekezdése szerint, ha a vállalkozó több önkormányzat illetékességi területén vagy külföldön végez állandó jellegű iparűzési tevékenységet, akkor az adó alapját a vállalkozónak kell a 3. számú mellékletben meghatározottak szerint megosztania.

A megosztási módszerek közül nem lehet azt alkalmazni, amelyik a székhely vagy valamelyik telephely szerinti település esetén nulla forint települési adóalapot eredményezne.

 

Az adókötelezettség teljesítésével kapcsolatosan az adócsoport ügyintézője félfogadási időben

(hétfőn: 13:00 – 17:00, szerdán: 8:30-tól – 12:00, 13:00 – 16:00, péntek:8:00-12:00) ad felvilágosítást.

Idegenforgalmi adó bevallások:

Csatolmányok nevei:
FájlLeírás
Fájl letöltése (BEVALLAS idegenforg_ado_2018.doc)BEVALLAS idegenforg_ado_2018.doc 

TÁJÉKOZTATÓ

adóigazolás kiállításához

 

Hivatkozott törvények

 • az adózás rendjéről szóló többször módosított 2003. évi XCII. törvény (Art.)
 • a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.)

Ügyintézés folyamata

1. kérelem benyújtása (honlapunkról letölthető nyomtatványunkon)

2. adóigazolás kiadása

Adóigazolási illeték mértéke:

Az adóigazolás 2016.01.01-től illetékmentes.

Az ügyintézés határideje: 6 nap

Személyes ügyintézés esetén az adóigazolás, a kérelem kitöltése után, azonnal átvehető.

Az eljáráshoz szükséges iratok:

 • kérelem
 • meghatalmazás (jogi személyiséggel rendelkező vagy jogi személyiséggel nem rendelkező társaság és illetve amennyiben nem személyesen jár el az ügyfél )
Csatolmányok nevei:
FájlLeírás
Fájl letöltése (Nemleges adoigazolas 2016.doc)Kérelem adóhatósági igazolás kiadásáraKérelem adóhatósági igazolás kiadására

MAGÁNFŐZÉS

Csatolmányok nevei:
FájlLeírás
Fájl letöltése (Bejelentes desztillaloberendezes tulajdonjogarol.doc)Bejelentés magánfőzésre szolgáló desztillálóberendezés tulajdonjogának megszerzéBejelentés magánfőzésre szolgáló desztillálóberendezés tulajdonjogának megszerzéséről, valamint bejelentett adatokban történt változásról
Fájl letöltése (Bevallas eloallitott parlat utan bevallas.doc)Bevallás előállított magánfőzött párlat utánElőállított magánfőzött párlat után 2016. január 15-ig kell benyújtani a bevallást.

Telekadó bevallás

d. Talajterhelési díj

Budakeszi Önkormányzatának képviselő testülete a többször módosított 42/2004. (VII. 30.) sz. rendeletével talajterhelési díj bejelentési és fizetési kötelezettséget írt elő.

Kapcsolódó jogszabályok:

- környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény

- környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény

A talajterhelési díj bevezetésének célja a környezet védelme, konkrétan pedig a talajba juttatott szennyvízmennyiség csökkentésének elősegítése.

A beszedett talajterhelési díj összege az Önkormányzat elkülönített számlájára kerül és pályázati rendszer keretében a 46/2004.(VIII.31.) sz. rendeletében foglalt környezetvédelmi célok megvalósítására használható fel.

A talajterhelési díj fizetése azt a kibocsátót terheli, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá.

A talajterhelési díjat a kibocsátónak kell megállapítania, bevallania és megfizetnie (önadózás) a tárgyévet követő év március 31-éig

Nem terheli a díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót, aki külön jogszabályban meghatározott egyedi szennyvíz-elhelyezési kislétesítményt, illetve egyedi szennyvíztisztító kisberendezést alkalmaz, illetve ahol a közcsatorna kiépítésre került, de műszakilag nem áll rendelkezésre. Az erről szóló hatósági engedélyt /igazolást/ az adóhatóságnak be kell nyújtani!

A talajterhelési díj alapja a szolgáltatott, vagy egyedi vízberendezés esetében a méréssel igazolt, felhasznált, illetve mérési lehetőség hiányában az átalány alapján meghatározott víz mennyisége, csökkentve a külön jogszabály (54/2005.(XII. 22.)sz. önkormányzati rendelet) szerinti locsolási célú felhasználásra figyelembe vett víz mennyiségével.

A talajterhelési díj alapja csökkentendő azokkal a számlákkal igazolt mennyiségekkel, amelyet a kibocsátó szennyvíztárolójából olyan, arra feljogosított szervezettel szállíttat el, amely a folyékony hulladék jogszabályi előírások szerinti elhelyezését igazolja (szippantás számla).

A talajterhelési díj megfizetése alóli mentességi feltételeket a helyi rendelet tartalmazza. A mentességi kérelem benyújtása esetén is be kell nyújtani a bevallást!

A talajterhelési díj egységdíja:

120,- Ft/m3

Területérzékenységi szorzó:

3 (219/2004.(VII.21.) Korm. rend. szerint)

A talajterhelési díj mértéke (fizetendő):

fogyasztott víz mennyisége (m3) X 1200,-(Ft/m3) X3

A talajterhelési díjról szóló törvény értelmében a kibocsátóknak:

2004-ben a talajterhelési díj 20 %-át,

2005-ben 40 %-át, 2006-ban 50 %-át,

2007-ben 75 %-át, 2008-ban 90 %-át,

2009-től 100 %-át kell megfizetniük.

Csatolmányok nevei:
FájlLeírás
Fájl letöltése (Bevallas nyomt TTD uj.doc)Bevallas nyomt TTD uj.doc 

c. Iparűzési adó

Adóbevallás az e célra rendszeresített nyomtatványon tehető meg. Bevallást kell tenni a településen székhellyel illetve telephellyel (fiókhellyel) rendelkező vállalkozásoknak. Az ideiglenes iparűzési adó alá eső tevékenységről, az erre rendszeresített nyomtatványon kell bevallást tenni.

A kitöltött bevallás érkeztetése, iktatása után az ügyintéző felülvizsgálja annak helyességét. Hiányos, ill. hibás kitöltés esetén elsősorban a vállalkozás könyvelőjével egyeztet. Hibátlan adatok esetén – a hatályos önkormányzati rendelet alapján feldolgozza az iparűzési adó bevallást.

A településen működő, de iparűzési adóra be nem jelentkezett vállalkozásokat - a rendelkezésre álló adatok alapján - felszólítja a bejelentkezésre, ill. a bevallás megtételére.

Csatolmányok nevei:
FájlLeírás
Fájl letöltése (2012 iparuzesi ado bevallas Jo.doc)2012 iparuzesi ado bevallas Jo.doc2012. évi Iparűzési adó
Fájl letöltése (2013 iparuzesi ado bevallas mod.doc)2013. évi iparűzési adó bevallás javított 
Fájl letöltése (2013_helyi_iparuzesi_ado_kiegeszites.doc)2013. évi iparűzési adó bevallás kiegészítése 
Fájl letöltése (2014 helyi iparuzesi ado kiegeszites.doc)2014. évi iparűzési adó kiegészítés2014. évi iparűzési adóelőleg kiegészítés
Fájl letöltése (2014 iparuzesi ado bevallas 2015.01.06.doc)2014. évi iparűzési adó bevallás2014. évi iparűzési adó bevallás
Fájl letöltése (2015 iparuzesi ado bevallas.doc)2015. évi iparűzési adó bevallás2015. évi iparűzési adó bevallás
Fájl letöltése (2016helyi iparuzesi ado kiegeszites.pdf)2016helyi iparuzesi ado kiegeszites.pdf 
Fájl letöltése (2017 helyi iparuzesi ado kiegeszites.doc)2017 helyi iparuzesi ado kiegeszites.doc 
Fájl letöltése (A-01-H-4_Helyi iparuzesi adobevallas 2010-Word.doc)Adóbevallás 2010 WordAdóbevallás állandó jellegű iparűzési tevékenységről (2010.) (MS-Word verzióban)
Fájl letöltése (A-01-H-4_Helyi iparuzesi adobevallas 2010_PDF.pdf)Adóbevallás 2010 PDFAdóbevallás állandó jellegű iparűzési tevékenységről (2010.) (PDF verzióban)
Fájl letöltése (A-01-H-5_Bevalll helyi ipuzesi adoeloleg kiegrol all jell ip tev eseten.pdf)BevallásBevallás a helyi iparűzési adóelőleg kiegészítéséről állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén
Fájl letöltése (A-01-L_Onellenorzesi lap a helyi iparuzesi ado helyesbitesehez.pdf)Önellenőrzési lapÖnellenőrzési lap a helyi iparűzési adó helyesbítéséhez
Fájl letöltése (allando_meghatalmazasminta_e_ugyintezes_eseten_2016 0519.doc)Állandó meghatalmazásÁllandó meghatalmazás
Fájl letöltése (Atvezetesi kerelem 2015.doc)Átvezetési kérelemÁtvezetési kérelem
Fájl letöltése (doc20110721131349.pdf)Adóbevallás állandó jellegű iparűzési tevékenységről (2011.)(PDF verzióban) 
Fájl letöltése (HIPA adóelőleg módosítási kérelem.pdf)HIPA adóelőleg módosítási kérelem.pdf 
Fájl letöltése (HIPA Bejelentkezes, valtozas-bejelentes.doc)Helyi iparűzési adó bejelentkezés, változás-bejelentésHelyi iparűzési adó bejelentkezés, változás-bejelentés
Fájl letöltése (hipa bevallas 2012 ev.pdf)hipa bevallas 2012 ev.pdfBevallás 2012 év
Fájl letöltése (HIPA BEVALLÁS 2016 ÉVRŐL.doc)HIPA BEVALLÁS 2016 ÉVRŐL.doc 
Fájl letöltése (HIPA BEVALLÁS 2017. ÉVRŐL.doc)HIPA BEVALLÁS 2017. ÉVRŐL.doc 
Fájl letöltése (hipa ideiglenes bevallas.doc)Iparűzési adó ideiglenes bevallásHelyi iparűzési adóról ideiglenes jellegű iparűzési tevékenység esetén
Fájl letöltése (képviselő_adoeugyintbejelent (1).pdf)képviselő_adoeugyintbejelent (1).pdf 
Fájl letöltése (Visszautalasi kerelem2017.pdf)Visszautalasi kerelem2017.pdf 

Kérelmek, bejelentések benyújtása az ügyfélszolgálaton

A kérelmet írásban postai úton, vagy személyesen az Ügyfélszolgálaton (2092 Budakeszi, Fő utca 179. ) – átvételi elismervény ellenében.

 

Ügyintézési határidő

 

30 nap, ami egy esetben 30 nappal meghosszabbítható (külön jogszabály meghatározhat egyéb ügyintézési határidőt is). A határidőbe nem számít bele:

- hatásköri vagy illetékességi vita egyeztetésének, valamint az eljáró hatóság kijelölésének időtartama,

- jogsegélyeljárás időtartama, továbbá az ügyfél azonosításához szükséges adatok kivételével, azon adatok beszerzéséhez szükséges időtartam, melyeket valamely hatóság, bíróság vagy a Magyar Országos Közjegyzői Kamra jogszabállyal rendszeresített nyilvántartásai tartalmaznak.

- hiánypótlásra illetve tényállás tisztásához szükséges adatok közlésére irányuló felhívástól az annak teljesítéséig eltelt idő,

- a szakhatóság eljárásának időtartama,

- eljárás felfüggesztésének időtartama,

- eljárás megindításáról szóló értesítés mellőzése esetén a bizonyítékok ismertetésére vonatkozó eljárás időtartama,

- hatóság működését legalább egy teljes napra ellehetetlenítő üzemzavar vagy más elháríthatatlan esemény időtartama,

- a kérelem, a döntés és egyéb irat fordításához szükséges idő,

- szakértői vélemény elkészítésének időtartama,

- hatósági megkeresése, vagy a döntés postára adásának napjától annak kézbesítéséig terjedő időtartam, valamint a hirdetményi, továbbá a kézbesítési meghatalmazott és a kézbesítési ügygondnok, továbbá a kézbesítési meghatalmazott és a kézbesítési ügygondnok útján történő közlés időtartama.

 

A határozat meghozatalához szükséges idő a tényállás bonyolultságától, a szükséges bizonyítási eljárás lefolytatásától is függ.

 

Ügyfél joga

 

- kérelmet nyújtson be,

- kérelmét a döntésig módosítsa, visszavonja,

- önmagát meghatalmazott útján képviselje (jogi képviselő),

- saját ügye irataiba betekintsen, bizonyítékokat megismerhesse,

- nyilatkozatot tegyen, jegyzőkönyv felvételét kérje,

- meghallgatását kérje,

- igazolási kérelmet terjesszen elő,

- jogorvoslattal éljen,

- az eljárás során jogairól és kötelezettségeiről tájékoztassák.

 

Ügyfél kötelezettsége

 

- idézésnek eleget tenni,

- hiánypótlásnak eleget tenni,

- az eljárás illetékét megfizetni,

- iratmásolat díját megfizetni,

- többletköltségeket megtéríteni,

- jóhiszeműen közreműködni,

- az eljárás, a bizonyítás során együttműködni.

 

Illetékességi terület

 

Budakeszi Város közigazgatási területe.

 

Vonatkozó jogszabályok

 

- 1990. évi C. tv. a helyi adókról

- 1991. évi LXXXII. tv. a gépjárműadóról

- 2003. évi XCIII. tv. az adózás rendjéről

- 2004. évi CXL. tv. a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól

- 1990. évi XCIII. tv. az illetékekről

- 2003. évi LXXXIX. tv. a környezetterhelési díjról

- 1994. évi LIII. tv. a bírósági végrehajtásról

- 1999. évi LXIX. tv. a szabálysértésekről

- 1988. évi I. tv. a közúti közlekedésről

- 2007. évi CXXVII. tv. az általános forgalmi adóról

- 1995. évi CXVII. tv. a személyi jövedelemadóról

- 1996. évi LXXXI. tv. a társasági adóról és az osztalékadóról

- 1997. évi CXLI. tv. az ingatlan-nyilvántartásról

- 13/1991 (V. 21) PM rend.

- a települési önkormányzat hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásáról, kezeléséről és elszámolásáról

- 217/1998 (XII.30) Korm. rend az államháztartás működési rendjéről

- 35/2000 (X. 30) BM r. a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról

 

Illetékek

 

Az adóhatóságnál kezdeményezett első fokú eljárás az alábbiak kivételével illetékmentes:

- Méltányossági eljárás, részletfizetés, fizetési halasztási kérelem illetéke: 3.000.- Ft

- Adóigazolás, mint hatósági bizonyítvány kiállítása eredeti példány 3.000.- Ft.

- Fellebbezési illeték a fellebbezésben vitatott összeg minden megkezdett 10.000.-Ft-ja után 400.- Ft, de legalább 5.000.- Ft

 

Iratmásolat, kivonat illetéke oldalanként 100,- Ft. Az iratmásolatot a másolat átvételekor illetékbélyeggel kell megfizetni.

Gyermekkedvezmény igényléséhez szükséges okmányok és igazolások:

- gyermek születési anyakönyvi kivonat vagy lakcímkártya másolat

- 16. életévet betöltött gyermek esetén Magyar Államkincstártól nevelési vagy iskoláztatási igazolás.

Az igénybe még nem vett adókedvezmények és adómentességek külön, adózó kérelme alapján vehetők igénybe.

Az adózót az adókötelezettség keletkezéséről, az adó megállapításához szükséges adatokról, körülményekről 15 napon belül bevallási , illetve bejelentési kötelezettség terheli.

További cikkeink...
Ma 2019. január 19., szombat, Sára és Márió napja van.

Akadálymentes honlap

Látogatóink 2011.12.30. óta
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterMa288
mod_vvisit_counterTegnap975
mod_vvisit_counterEzen a héten6041
mod_vvisit_counterMúlt héten7236
mod_vvisit_counterA hónapban18761
mod_vvisit_counterMúlt hónapban27925
mod_vvisit_counterÖsszesen2167998

Jelenleg: 11