Budakeszi Járás

Hulladéknaptár 2019

Ön szerint melyik Budakeszi Önkormányzatának legfontosabb feladata?
 

2010. év határozatai itt tekinthető meg.

Csatolmányok nevei:
FájlLeírás
Fájl letöltése (002hat.doc)002/2010. (I. 06.) számú KT határozatA képviselő-testületi ülések időpontjának módosításáról
Fájl letöltése (2010_003hat.doc)003/2010. (I.18.) számú KT határozatPolgármester szabadság ütemtervének módosítása
Fájl letöltése (2010_004hat.doc)004/2010. (I. 18.) számú KT határozatNagyszénászugi Viziközmű és Csatornázási Társulással kapcsolatos végrehajtási határidő meghosszabbítása 2010. január 30-ig
Fájl letöltése (2010_004hat_melléklet.pdf)004/2010. (I. 18.) számú KT határozat_mellékletdr.Pesta János ügyvédi meghatalmazása
Fájl letöltése (2010_005hat.doc)005/2010. (I.26.) számú KT határozatBudakeszi Város térfigyelő rendszerének kiépítéséhez a KT támogatása
Fájl letöltése (2010_006hat.doc)006/2010. (I.26.) számú KT határozatForgács Péter rendőr törzsőrmester budakeszi körzeti megbízott kinevezése
Fájl letöltése (2010_015hat.doc)015/2010. (I.26.) számú KT határozatBűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottság létrehozása
Fájl letöltése (2010_016hat.doc)016/2010. (I.26.) számú KT határozatErkel Ferenc Művelődési Központ nem ösztöndíjasként dolgozó művelődési szakember megbízási szerződésének meghosszabbítása + létszámbővítés tárgyalása
Fájl letöltése (2010_017hat.doc)017/2010. (I.26.) számú KT határozatErkel Ferenc Művelődési Központ részére az NKA pályázati önrész biztosításának jóváhagyása
Fájl letöltése (2010_018hat.doc)018/2010. (I.26.) számú KT határozat2010. évi Közfoglalkoztatási Terv jóváhagyása
Fájl letöltése (2010_019hat.doc)019/2010. (I.26.) számú KT határozatBVÖ és BVNÖ között létrejött együttműködési megállapodás elfogadása
Fájl letöltése (2010_020hat.doc)020/2010. (I.26.) számú KT határozatErkel Ferenc Művelődési Központ Alapító Okirat módosítása
Fájl letöltése (2010_021hat.doc)021/2010. (I.26.) számú KT határozat87/2009. (III. 10.) számú önkormányzati határozat visszavonása, tárgyalás kezdeményezése dr. Bálint Éva ügyvéddel
Fájl letöltése (2010_025hat.doc)025/2010. (I. 26.) számú KT határozatRendkívüli ülés - a Nagyszénászugi Viziközmű ügyében - 2010. február 4-én.
Fájl letöltése (2010_026hat.doc)026/2010. (I. 26.) számú KT határozatGaál Judit bérlakás ügye
Fájl letöltése (2010_027hat.doc)027/2010. (I. 26.) számú KT határozatBudakeszi Rendőrőrs, Okmányiroda és Gyámhivatal elhelyezésének vizsgálatára felkérés
Fájl letöltése (2010_028hat.doc)028/2010. (II. 4.) számú KT határozatKörnyező települések megkeresése a Budakeszi Rendőrőrs elhelyezésének ügyében
Fájl letöltése (2010_029hat.doc)029/2010. (II. 4.) számú KT határozatDr. Pesta János Ügyvédi Iroda felkérése előterjesztés készítésére a Nagyszénászugi Viziközmű kármentesítésére vonatkozóan
Fájl letöltése (2010_030hat.doc)030/2010. (II. 4.) számú KT határozatDr. Pesta János Ügyvédi Iroda felkérése, tárgyalások folytatására az OTP Nyrt. Levelének véleményezésére
Fájl letöltése (2010_031hat.doc)031/2010. (II. 4.) számú KT határoztDr. Pesta János Ügyvédi Iroda megbízása, hogy folytasson tárgyalásokat az OTP LTP-vel a Nagyszénászugi Viziközmű kárenyhítésével kapcsolatosan
Fájl letöltése (2010_033hat.doc)033/2010. (II. 9.) számú KT határozat ?Szegénység és Társadalmi Kirekesztés Elleni Küzdelem Európai Éve? programsorozathoz csatlakozás
Fájl letöltése (2010_034hat.doc)034/2010. (II. 9.) számú KT határozatR-Ház településrendezési szerződés megkötéséhez hozzájárulás.
Fájl letöltése (2010_035hat.doc)035/2010. (II. 9.) számú KT határozatBudakeszi Város Német Önkormányzatának kérelme a Tarkabarka-Kunterbunt Óvoda létszámának emelésére
Fájl letöltése (2010_036hat.doc)036/2010. (II. 9.) számú KT határozatPitypang Óvoda és Szivárvány Óvoda vezetőjének felkérése arra, hogy közcélú foglalkoztatás keretében kezdje meg a hiányzó létszámuk feltöltését.
Fájl letöltése (2010_037hat.doc)037/2010. (II. 9.) számú KT határozatTarkabarka-Kunterbunt Óvoda gyermeklétszám bővítéséhez való hozzájárulás
Fájl letöltése (2010_041hat.doc)041/2010. (II. 9.) számú KT határozatBTT által elfogadott 16 MFt általános tartalékba helyezése
Fájl letöltése (2010_042hat.doc)042/2010. (II. 9.) KT határozatTárgyalások kezdeményezése a TESCO Zrt-vel az ingyenes busz használati díjára vonatkozóan a buszmegállók takarításának ellentételezése okán
Fájl letöltése (2010_043hat.doc)043/2010. (II. 9.) számú KT határozatPolgármester felkérése, hogy a BTT-nek fizetendő 16 MFT ügyében járjon el
Fájl letöltése (2010_044hat.doc)044/2010. (II. 9.) számú KT határozatVÜBB felkérése a parkolási rendelet kidolgozására
Fájl letöltése (2010_046hat.doc)046/2010. (II. 9.) számú KT határozatKöztisztviselői és közalkalmazotti cafetéria rendszer, OKSIB felkérése a lapkiadás költségeinek csökkentésére, Pitypang Óvoda részére 1 fő álláshely jóváhagyása megváltozott munkaképességű munkavállalóval
Fájl letöltése (2010_048hat.doc)048/2010. (II. 9.) számú KT határozatAz új szennyvíztisztító létesítéséhez elkészült Előzetes Környezeti Hatásvizsgálat alapján úgy dönt az önkormányzat, hogy nem dolgoztatja ki az új szennyvíztisztító létesítéséhez kapcsolódó településrendezési eszközök módosításához
Fájl letöltése (2010_049hat.doc)049/2010. (II. 9.) számú KT határozatBudakeszi Város Településszerkezeti Tervének és Budakeszi Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási tervének az államigazgatási eljárás II. körére bocsátásának elfogadása
Fájl letöltése (2010_049hat_melléklet.pdf)049/2010. (II. 9.) számú KT határozat mellékletBudakeszi Város Településszerkezeti Tervének és Budakeszi Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási tervének az államigazgatási eljárás II. körére bocsátásának elfogadása
Fájl letöltése (2010_050hat.doc)050/2012. (II. 09.) számú KT határozatPályázat a Comenius Együttműködési programra a Nagy Sándor József Gimnáziummal, a Nagy Gáspár Városi Könyvtárral, és a Steierische Volkswirtschaftliche Gesellschaft-tal
Fájl letöltése (2010_051hat.doc)051/2010. (II. 9.) számú KT határozat2010. évi beruházási program elfogadása
Fájl letöltése (2010_052hat.doc)052/2010. (II. 23.) számú KT határozatErkel Ferenc Művelődési Központ a 2010. évi országgyűlési választásokon jelöltet indítók számára önköltségi áron hely biztosítása kampányrendezvény megtartására
Fájl letöltése (2010_053hat.doc)053/2010. (II. 23.) számú KT határozatBudakeszi Regionális TV támogatási igénye
Fájl letöltése (2010_054hat.doc)054/2010. (II. 23.) számú KT határozatKMOP-2009-4.6.1./B pályázat ? Pitypang Óvoda bővítésével kapcsolatos pályázat
Fájl letöltése (2010_055hat.doc)055/2010. (II. 23.) számú KT határozatBelső ellenőrzés ÁSZ ellenőrzésre készült intézkedési terv végrehajtásáról szóló jelentés elfogadása
Fájl letöltése (2010_056hat.doc)056/2010. (II. 23.) számú KT határozatqVagyongazdálkodás irányelv elfogadása
Fájl letöltése (2010_057hat.doc)057/2010. (II. 23.) számú KT határozatÓvodák nyári nyitva tartása
Fájl letöltése (2010_058hat.doc)058/2010. (II. 23.) számú KT határozatVárossá válás 10. évfordulójának megünneplése
Fájl letöltése (2010_059hat.doc)059/2010. (II. 23.) számú KT határozatBudakeszi oktatásért és közművelődésért emlékérem bevezetésére és odaítélésére rendelet-tervezet készítése
Fájl letöltése (2010_060hat.doc)060/2010. (II. 23.) számú KT határozatKitüntető cím adományozására rendelet-tervezet elkészíttetésre felkérés, az önkormányzat bizottságainak
Fájl letöltése (2010_061hat.doc)061/2010. (II. 23.) számú KT határozatSaubermacher Magyarország Kft. 2009. évre szóló beszámolójának elfogadása
Fájl letöltése (2010_062hat.doc)062/2010. (II. 23.) számú KT határozatRugalmas lomtalanítási gyakorlatot 2010. évre nem kívánja bevezetni az önkormányzat
Fájl letöltése (2010_063hat.doc)063/2010. (II. 23.) számú KT határozat2010. évi Közbeszerzési Tervről adott tájékoztatás elfogadása
Fájl letöltése (2010_064hat.doc)064/2010. (II. 23.) számú KT határozat2010. évi Külügyi Terv jóváhagyása
Fájl letöltése (2010_067hat.doc)067/2010. (II. 23.) számú KT határozatKeszivíz Kft. ügyvezetője, Felügyelő Bizottsága tagjai, valamint meghatározott munkavállalókra vonatkozó javadalmazási szabályzat elfogadása
Fájl letöltése (2010_068hat.doc)068/2010. (II. 23.) számú KT határozatKeszivíz Kft. FB elnökének és tagjainak havi tiszteletdíjának megállapítása
Fájl letöltése (2010_069hat.doc)069/2010. (II. 23.) számú KT határozatKeszivíz Kft. alapító okirat módosításának elfogadása
Fájl letöltése (2010_071hat.doc)070/2010. (II. 23.) számú KT határozatKeszivíz Kft. FB ügyrendjének elfogadása
Ma 2019. január 19., szombat, Sára és Márió napja van.

Akadálymentes honlap

Látogatóink 2011.12.30. óta
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterMa285
mod_vvisit_counterTegnap975
mod_vvisit_counterEzen a héten6038
mod_vvisit_counterMúlt héten7236
mod_vvisit_counterA hónapban18758
mod_vvisit_counterMúlt hónapban27925
mod_vvisit_counterÖsszesen2167995

Jelenleg: 12