Budakeszi Járás

Hulladéknaptár 2019

Ön szerint melyik Budakeszi Önkormányzatának legfontosabb feladata?
 

A Képviselő-testület 2009. évi határozatai innen letölthetők.

Csatolmányok nevei:
FájlLeírás
Fájl letöltése (001ahat.doc)001/a/2009. (I. 06.) számú KT határozatA HÉSZ folyamatban lévő módosításának felgyorsításáról
Fájl letöltése (2009001hat.doc)001/2009. (I. 06.) számú KT határozatA HÉSZ 2008. december 16-án elfogadott módosításának fenntartásáról
Fájl letöltése (2009002hat.doc)002/2009. (I. 06.) számú KT határozatNagyszénászugi Beruházó Víziközmű és Csatornázási Társulással kapcsolatos 338/2008. (XII. 16.) számú önkormányzati határozat felülvizsgálatáról és módosításáról
Fájl letöltése (2009003hat.doc)003/2009. (I. 21.) számú KT határozatNagyszénászugi Beruházó Víziközmű és Csatornázási Társulással elkezdett egyeztető tárgyalások folytatásáról
Fájl letöltése (2009004hat.doc)004/2009. (I. 21.) számú KT határozat2007. április 4-i jegyzőkönyv alapján a Nagyszénászugi Beruházó Víziközmű és Csatornázási Társulathoz intézett kérésekről
Fájl letöltése (2009005hat.doc)005/2009. (I. 21.) számú KT határozatNagyszénászug Városrész Településrészi Önkormányzatának vezetőjének és tagjainak megválasztásáról
Fájl letöltése (2009006hat.doc)006/2009. (I. 21.) számú KT határozatA polgármester 2008. évi szabadságának 2009. évre történő átvitele engedélyezéséről
Fájl letöltése (2009007hat.doc)007/2009. (I. 21.) számú KT határozatA polgármester 2009. évi szabadság-ütemtervének jóváhagyásáról
Fájl letöltése (2009008hat.doc)008/2009. (I. 21.) számú KT határozatNagyszénászugi Beruházó Víziközmű és Csatornázási Társulással kapcsolatos elkészítetett a 2. napirendi ponthoz tartozó határozati javaslat ea társulat elnöke részére történő átadásáról
Fájl letöltése (2009016hat.doc)016/2009. (II. 04.) számú KT határozatNagyszénászugi Beruházó Víziközmű és Csatornázási Társulás peren kívüli megegyezése kapcsán az egyeztető tárgyaláson elhangzott önkormányzati javaslatok napirendre tűzéséről
Fájl letöltése (2009017hat.doc)017/2009. (II. 04.) számú KT határozatNagyszénászugi Beruházó Víziközmű és Csatornázási Társulás kapcsolatos valamennyi önkormányzati határozat felülvizsgálatáról
Fájl letöltése (2009018hat.doc)018/2009. (II. 04.) számú KT határozatA 2009. évben öregségi nyugdíjra jogosult, illetve öregségi nyugdíjas köztisztviselők felmentéséhez pénzügyi fedezet biztosításáról
Fájl letöltése (2009019hat.doc)019/2009. (II. 04.) számú KT határozatA GAMESZ szervezetétől álláshelyek 2009. április 1. napjától intézményekbe történő visszaszervezéséről
Fájl letöltése (2009020hat.doc)020/2009. (II. 04.) számú KT határozatAz Országos Labdarúgópálya Létesítési Program (OLLÉ) keretében kiírt pályázaton való indulásról szóló 316/2008. (XII. 2.) számú önkormányzati határozat hatályon kívül helyezéséről
Fájl letöltése (2009021hat.doc)021/2009. (II. 04.) számú KT határozatA 2008. évi vagyongazdálkodási irányelvek végrehajtásáról szóló I-III. negyedévi beszámoló elfogadásáról
Fájl letöltése (2009022hat melléklet.doc.pdf)022/2009. (II. 04.) számú KT határozat mellékleteBudakeszi Város Önkormányzata vagyongazdálkodási irányelvei
Fájl letöltése (2009022hat.doc)022/2009. (II. 04.) számú KT határozatA vagyongazdálkodás irányelveinek a 2009. évi költségvetési koncepció részeként történő elfogadásáról
Fájl letöltése (2009024hat.doc)024/2009. (II. 04.) számú KT határozatA Tavasz utca csapadékvíz-elvezetésének megterveztetéséről
Fájl letöltése (2009025hat.doc)025/2009. (II. 04.) számú KT határozatAz önkormányzat tulajdonában, illetve üzemeltetésében lévő játszótéren található játszótéri eszközök 2008. évi novemberi ellenőrzéséről készült tájékoztató tudomásulvételéről
Fájl letöltése (2009027hat.doc)027/2009. (II. 04.) számú KT határozatA 167. hrsz.-ú önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan Horváth Attiláné részére történő értékesítéséről szóló 179/2008. (VII. 15.) számú önkormányzati határozatát hatályon kívül helyezéséről
Fájl letöltése (2009028hat.doc)028/2009. (II. 04.) számú KT határozatA Nagy Sándor József utca 53. szám alatti, 167. hrsz-ú önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan Horváth Eszter részére történő értékesítéséről
Fájl letöltése (2009029hat.doc)029/2009. (II. 04.) számú KT határozatA Fővárosi Önkormányzat által 2008 novemberében elkészített Budakeszi város stratégiai zajtérképre épülő Intézkedési Terv módosításokkal történő elfogadásáról
Fájl letöltése (2009030hat.doc)030/2009. (II. 04.) számú KT határozatA Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodása módosításának elfogadásáról
Fájl letöltése (2009031hat.doc)031/2009. (II. 04.) számú KT határozatA Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás által megvalósítani tervezett hulladékgazdálkodási rendszer Részletes Megvalósíthatósági Tanulmánya 7.7.2 pontja jóváhagyásáról
Fájl letöltése (2009032hat.doc)032/2009. (II. 04.) számú KT határozatAz Erdő u. 2., a Szarvas tér 5., a Széchenyi u. 87. és a Virágvölgy u. 1. szám előtt található közkifolyókra a Fővárosi Vízművek Zrt-vel szolgáltatási szerződés kötéséről, illetőleg a Széchenyi u. 73. szám előtt található közkifolyó megszüntetéséről
Fájl letöltése (2009033hat.doc)033/2009. (II. 04.) számú KT határozatA Fővárosi Vízművekkel az önkormányzat részére számlázott vízdíj és a közkifolyókra eső éves vízdíj ügyében tárgyalás kezdeményezéséről
Fájl letöltése (2009034hat.doc)034/2009. (II. 04.) számú KT határozat"Az elővárosi vasúti rendszerhez illeszkedő közúti közlekedési ráhordó hálózat kialakítása a Budaörsi Kistérségben és a Zsámbéki-medencében" című tanulmányterv a Budaörsi Kistérségi Társulás összefoglalójának megérkezését követő megtárgyalásáról
Fájl letöltése (2009035hat.doc)035/2009. (II. 04.) számú KT határozatMandola Anna Budakeszi, Széchenyi u. 94. szám alatti szolgálati lakása kiürítéséről szóló tárgyalása 2 hónappal történő elhalasztásáról
Fájl letöltése (2009036hat.doc)036/2009. (II. 04.) számú KT határozatA Park Center szerződés módosításának elutasításáról
Fájl letöltése (2009037hat.doc)037/2009. (II. 04.) számú KT határozatA Forgószárny Kft. által létrehozandó katasztrófavédelmi légi bázis elvi támogatásáról
Fájl letöltése (2009038hat.doc)038/2009. (II. 04.) számú KT határozatA Domain.hu Kft-vel kötött szerződés alapján a hátralék behajtása ügyében a Dr. Novák és Társai Ügyvédi Iroda szükséges lépések megtétele iránti felkéréséről
Fájl letöltése (2009039hat.doc)039/2009. (II. 10.) számú KT határozatDr. Engelleiter Károly házi gyermekorvos működési joga átadása tárgyában Carepoint Kft-vel megbízási szerződés megkötéséhez adott hozzájárulásról
Fájl letöltése (2009040hat.doc)040/2009. (II. 10.) számú KT határozatA Saubermacher Magyarország Kft. 2008. évi Budakeszin végzett szemétszállításról szóló éves beszámolójának elfogadásáról
Fájl letöltése (2009041hat.doc)041/2009. (II. 10.) számú KT határozat A Polgármesteri Hivatal 2008. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról
Fájl letöltése (2009042hat.doc)042/2009. (II. 10.) számú KT határozatAz elfogadott tervekkel rendelkező utcákra (Nagy Sándor József utca, Villám utca stb.) vonatkozó, alternatív technológiával készülő útépítés költségvetése kimutatásának elkészítéséről
Fájl letöltése (2009043hat.doc)043/2009. (II. 10.) számú KT határozatA beruházások alakulásáról szóló tájékoztató elfogadásáról
Fájl letöltése (2009044hat.doc)044/2009. (II. 10.) számú KT határozatAz Erkel Ferenc Művelődési Központ 2008. évi beszámolójának elfogadásáról
Fájl letöltése (2009045hat.doc)045/2009. (II. 10.) számú KT határozatA Nagy Gáspár Városi Könyvtár 2008. évi beszámolójának elfogadásáról
Fájl letöltése (2009046ahat.doc)046/a/2009. (II. 10.) számú KT határozat Az ACSI szakorvosi feladat elmaradt támogatásáról Dr. Varga Miklóssal 2009. március 1-ig történő elszámolásról
Fájl letöltése (2009046hat.doc)046/2009. (II. 10.) számú KT határozatDr. Varga Miklóssal kötött megbízási szerződés módosításáról
Fájl letöltése (2009047hat.doc)047/2009. (II. 10.) számú KT határozatA Polgármester Hivatal köztisztviselőinek 2009. évi teljesítménykövetelményéről
Fájl letöltése (2009048hat.doc)048/2009. (II. 10.) számú KT határozatA Nagyszénászugi Beruházó Viziközmű és Csatornázási Társulással kapcsolatos Budakörnyéki Bíróságon 5.P.20.152/08/11. számon folyamatban lévő perben dr. Pesta János ügyvédnek 2009. 02. 19-i tárgyaláson történő képviseletre adott egyedi megbízásról
Fájl letöltése (2009049hat.doc)049/2009. (II. 10.) számú KT határozatCzifra Zsuzsanna Nagyszénászugi Településrészi Önkormányzat tagjaként történő megválasztásáról
Fájl letöltése (2009051hat.doc)051/2009. (II. 10.) számú KT határozatA 2009. évi költségvetés befogadásáróé, részletes vitája 2009. március 3-i megtárgyalásáról
Fájl letöltése (2009052hat.doc)052/2009. (II. 10.) számú KT határozatBudakeszi Óvodáinak nyári zárvatartásáról szóló tájékoztató tudomásulvételéről
Fájl letöltése (2009053hat.doc)053/2009. (II. 10.) számú KT határozatA HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzata módosításának elfogadásáról
Fájl letöltése (2009054hat.doc)054/2009. (II. 10.) számú KT határozatSomlóvári Józsefné képviselő beadványára a Közép-magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal által megküldött tájékoztató elfogadásáról
Fájl letöltése (2009055hat.doc)055/2009. (II. 10.) számú KT határozat Somlóvári Józsefné képviselő bizottsági szervezet változtatásával kapcsolatos beadványára a Közép-magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal által megküldött tájékoztató elfogadásáról
Fájl letöltése (2009056hat melléklet.doc.pdf)056/2009. (II. 10.) számú KT határozatKülügyi Terv
Fájl letöltése (2009056hat.doc)056/2009. (II. 10.) számú KT határozatBudakeszi Város 2009. évi Külügyi Terve jóváhagyásáról
Fájl letöltése (2009057hat.doc)057/2009. (II. 10.) számú KT határozatA polgármester szabadság-ütemtervéről szóló 7/2009. (I. 21.) számú KT határozat módosításáról
Fájl letöltése (2009058hat.doc)058/2009. (II. 26.) számú KT határozatA Novák és Társa ügyvédi iroda jogi állásfoglalások készítésére történő felkéréséről
Fájl letöltése (2009059hat.doc)059/2009. (II. 26.) számú KT határozatA "Littner-féle" per 2009. február 19. napján tartott tárgyalásáról adott tájékoztatást tudomásulvételéről, illetőleg dr. Pesta János ügyvéd 2009. 02. 19-i tárgyalásról készült jelentése képviselő-testület elét terjesztéséről
Fájl letöltése (2009060hat.doc)060/2009. (II. 26.) számú KT határozat A Nagyszénászugi Beruházó Viziközmű és Csatornázási Társulás vagyonának teljeskörű átvétele napirendre tűzéséről, a vagyonátadás-átvételről történő intézkedésről
Fájl letöltése (2009061hat.doc)061/2009. (III. 03.) számú KT határozatA Dél-budai Regionális Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Program végrehajtása érdekében szükséges vízjogi létesítési engedélyes viszony engedményezése kéréséről
Fájl letöltése (2009062hat.doc)062/2009. (III. 03.) számú KT határozatBudakeszi Város Önkormányzata képviselő-testületének telekadó bevezetési szándéka kifejezéséről
Fájl letöltése (2009063hat.doc)063/2009. (III. 03.) számú KT határozatA beruházási program képviselő-testület elé terjesztéséről
Fájl letöltése (2009064hat.doc)064/2009. (III. 03.) számú KT határozatA 2009. évi költségvetési rendelet 9. § (10) bekezdése módosítására irányuló előterjesztés benyújtásáról
Fájl letöltése (2009065hat.doc)065/2009. (III. 03.) számú KT határozat A 2009. évi költségvetés módosításának a 2009. áprilisi rendes testületi ülésén történő megtárgyalásáról
Fájl letöltése (2009066hat.doc)066/2009. (III. 03.) számú KT határozatDr. Bálint Éva ügyvéd Nagyszénászugi Beruházó és Viziközmű és Csatornázási Társulás 2009. február 20-i küldöttgyűléséről szóló írásbeli tájékoztató benyújtására történő felkéréséről
Fájl letöltése (2009067hat.doc)067/2009. (II. 03.) számú KT határozatAz Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság felkéréséről a "Littner-féle" perre vonatkozó dokumentumok önkormányzat részére történő megküldése körülményeinek megvizsgálására
Fájl letöltése (2009068hat.doc)068/2009. (III. 03.) számú KT határozat Az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság felkéréséről dr. Pesta János ügyvéd tárgyaláson való megjelenése elmulasztásának megvizsgálására
Fájl letöltése (2009069hat.doc)069/2009. (III. 03.) számú KT határozatA 2009. február 20. napján tartott Nagyszénászugi Beruházó Viziközmű és Csatornázási Társulás küldöttgyűléséről szóló ájékoztató tudomásulvételéről
Fájl letöltése (2009070hat.doc)070/2009. (III. 03.) számú KT határozatA Centermanagement Invest Hungary alpha Ingatlanforgalmazási Kft-vel 2008. május 7-én kötött főszerződés 2. számú módosításátnak elfogadásáról, illetve jóváhagyásáról
Fájl letöltése (2009071hat.doc)071/2009. (III. 03.) számú KT határozatAz Ösvény és Rigli utcák útburkolat felújítása pályázat keretében elnyert vissza nem térítendő támogatás egy részéről történő lemondásról
Fájl letöltése (2009072hat.doc)072/2009. (III. 03.) számú KT határozatA Tarkabarka-Kunterbunt Német Óvoda rekonstrukciójáról szóló beszámoló elfogadásáról
Fájl letöltése (2009073hat.doc)073/2009. (III. 03.) számú KT határozatA Tarkabarka-Kunterbunt Óvoda részére az önkormányzati tulajdonú 1409/2. hrsz-ú ingatlanon az óvodaépítés idejére a 1408. és 1416. hrsz-ú ingatlanok közötti átjárás biztosításáról
Fájl letöltése (2009074hat melléklet.doc.pdf)074/2009. (III. 03.) számú KT határozat mellékleteElőterjesztés
Fájl letöltése (2009074hat.doc)074/2009. (III. 03.) számú KT határozatDr. Hamvasi Miklós fogorvos rendelőjének telephelyként-székhelyként való cégbírósági bejegyzéséhez történő hozzájárulásról
Fájl letöltése (2009075hat.doc)075/2009. (III. 03.) számú KT határozatA Nagy Gáspár Városi Könyvtár igazgatói álláshelyére kiírt pályázat elfogadásáról
Fájl letöltése (2009076hat.doc)076/2009. (III. 03.) számú KT határozatA Széchenyi István Általános Iskola beiratkozási időpontjai jóváhagyásáról
Fájl letöltése (2009078hat.doc)078/2009. (III. 03.) számú KT határozatA 2009. évi közfoglalkoztatási terv jóváhagyásáról
Fájl letöltése (2009082hat.doc)082/2009. (III. 10.) számú KT határozatDr. Somogyi Farkas József Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság tagjaként történő megválasztásáról
Fájl letöltése (2009083hat.doc)083/2009. (III. 10.) számú KT határozatA Dr. Pesta János Ügyvédi Iroda és az önkormányzat közötti megbízási szerződés felmondással történő megszüntetése jóváhagyásáról
Fájl letöltése (2009084hat.doc)084/2009. (III. 10.) számú KT határozatAz Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság felkéréséről a Budapesti Ügyvédi Kamara Etikai és Összeférhetetlenségi Bizottsága állásfoglalása kikérésére a Novák és Társa Ügyvédi Iroda által készített szakvéleményre vonatkozóan
Fájl letöltése (2009085hat.doc)085/2009. (III. 10.) számú KT határozatA Novák és Társa Ügyvédi Iroda és a Dr. Pesta János Ügyvédi Iroda újságírással kapcsolatos tevékenységének jogossága és etikussága kérdésével kapcsolatos vizsgálat elutasításáról
Fájl letöltése (2009086hat.doc)086/2009. (III. 10.) számú KT határozatA Nagyszénászugi Beruházó Víziközmű és Csatornázási Társulással kapcsolatos, dr. Pesta János Ügyvédi Iroda által összeállított cikk megvizsgálásának elutasításáról
Fájl letöltése (2009088hat.doc)088/2009. (III. 10.) számú KT határozatAz Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság felkéréséről a Nagyszénászugi Beruházó Víziközmű és Csatornázási társulás között dr. Petrik János mediátor által lefolytatott közvetítői eljárás lefolytatása törvényességének megvizsgálására
Fájl letöltése (2009089hat.doc)089/2009. (III. 10.) számú KT határozatA Novák és Társai Ügyvédi Iroda által készített jogi állásfoglalás elutasításáról
Fájl letöltése (2009090hat.doc)090/2009. (III. 10.) számú KT határozatA Nagyszénászugi Beruházó Víziközmű és Csatornázási Társulás közötti közvetítői eljárással kapcsolatos, dr. Petrik János mediátor által végzett munka elutasításáról, illetőleg a díjazás megtagadásáról
Fájl letöltése (2009091hat melléklet.doc.pdf)091/2009. (III. 10.) számú KT határozat mellékleteMegbízási szerződés
Fájl letöltése (2009091hat.doc)091/2009. (III. 10.) számú KT határozatMamuzsics Gábor szakértővel 2008. december 29-én informatikai rendszer vizsgálata tárgyában kötött megbízási szerződés módosításának elfogadásáról
Fájl letöltése (2009092hat.doc)092/2009. (III. 10.) számú KT határozatA Budakeszi, Fő u. 187. szám alatti lakás gázellátásával kapcsolatos előterjesztés elfogadásának elhalasztásáról
Fájl letöltése (2009095hat.doc)095/2009. (III. 18.) számú KT határozatA Virágvölgy utcában forgalomlassító műtárgyak ("fekvőrendőr") kiépítéséhez, illetőleg KRESZ-táblák elhelyezéséhez adott tulajdonosi hozzájárulásról
Fájl letöltése (2009097a_hat.doc)097/a/2009. (III. 18.) számú KT határozatLakossági közműfejlesztési alap létrehozásáról és az erre vonatkozó rendelet kidolgozásáról
Fájl letöltése (2009097b_hat.doc)097/b/2009. (III. 18.) számú KT határozatA Tölgyfa és Fenyő utca útépítéséhez szükséges önrész fejlesztési hitelkeret terhére történő biztosításáról
Fájl letöltése (2009097chat.doc)097/c/2009. (III. 18.) számú KT határozatA "Bölcsődék és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése, valamint közösségi buszok beszerzésének támogatása" elnevezésű pályázati kiírásra pályázat benyújtásáról
Fájl letöltése (2009098hat.doc)098/2009. (III. 18.) számú KT határozatDr. Bálint Éva ügyvéd felkéréséről a Nagyszénászugi Beruházó Víziközmű és Csatornázási Társulás 2009. február 20-i küldöttgyűléséről szóló írásbeli tájékoztató benyújtására
Fájl letöltése (2009099hat.doc)099/2009. (III. 10.) számú KT határozatA Nagyszénászugi Beruházó Víziközmű és Csatornázási Társulás elnökétől a küldöttgyűlés összehívásának időpontjára vonatkozó tájékoztatás kéréséről
Fájl letöltése (2009100hat.doc)100/2009. (III. 18.) számú KT határozatA Nagyszénászugi Beruházó Víziközmű és Csatornázási Társulás elnökének a 99/2009. (III. 18.) számú önkormányzati határozatban foglalt felkérő levél lakcímére és hivatalos címére történő kiküldéséről
Fájl letöltése (2009102hat.doc)102/2009. (III. 31.) számú KT határozatBölcsőde alapító okiratának módosításáról
Fájl letöltése (2009103hat.doc)103/2009. (IV. 16.) számú KT határozatDr. Pesta János ügyvéd és az önkormányzat közötti megbízási szerződés megkötésének jóváhagyásáról a Littner és a Walter ügyben teljes jogkörrel történő képviselet tárgyában
Fájl letöltése (2009104hat.doc)104/2009. (IV. 16.) számú KT határozatA Nagyszénászugi Beruházó Víziközmű és Csatornázási Társulás ügyében folyamatban lévő peres és nemperes eljárásokban a jogi képviselet pályázat útján történő ellátásáról
Fájl letöltése (2009105hat.doc)105/2009. (IV. 21.) számú KT határozatA polgármester felkéréséről a Nagyszénászugi Beruházó Víziközmű és Csatornázási Társulás pénzügyi helyzetéről szóló rendszeres tájékoztatás nyújtására
Fájl letöltése (2009106hat.doc)106/2009. (IV. 21.) számú KT határozatA Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság felkéréséről a Nagyszénászugi Víziközmű és Csatornázási Társulás pénzügyi helyzetéről szóló előterjesztés benyújtására
Fájl letöltése (2009107hat.doc)107/2009. (IV. 21.) számú KT határozatA 2008. évi egyszerűsített beszámoló elfogadásáról és közzétételéről
Fájl letöltése (2009108hat.doc)108/2009. (IV. 21.) számú KT határozatA Polgármesteri Hivatal és részben önálló intézmények 2008. évi együttes pénzmaradványa jóváhagyásáról
Fájl letöltése (2009109hat.doc)109/2009. (IV. 21.) számú KT határozatA Széchenyi István Általános Iskola 2008. évi pénzmaradványa jóváhagyásáról
Fájl letöltése (2009110hat.doc)110/2009. (IV. 21.) számú KT határozatAz Erkel Ferenc Művelődési Központ 2008. évi pénzmaradványa jóváhagyásáról
Fájl letöltése (2009111hat.doc)111/2009. (IV. 21.) számú KT határozatA Nagy Sándor József Gimnázium 2008. évi pénzmaradványa jóváhagyásáról
Fájl letöltése (2009112hat.doc)112/2009. (IV. 21.) számú KT határozatA GAMESZ 2008. évi pénzmaradványa jóváhagyásáról
Fájl letöltése (2009113hat.doc)113/2009. (IV. 21.) számú KT határozatA Tarkabarka-Kunterbunt Óvoda 2008. évi pénzmaradványa jóváhagyásáról
Fájl letöltése (2009114hat.doc)114/2009. (IV. 21.) számú KT határozatA 2009. évi költségvetéshez kapcsolódó kimutatások tudomásulvételéről
Fájl letöltése (2009115hat.doc)115/2009. (IV. 21.) számú KT határozatA Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság felkéréséről az Erkel Ferenc Művelődési Központ önálló vagy részben önálló intézményi státuszára vonatkozó szakvélemény elkészítésére
Fájl letöltése (2009116hat.doc)116/2009. (IV. 21.) számú KT határozatMajláth Konrád Konstantin belső ellenőr felkéréséről a Synergon pályázattal kapcsolatosan készült igazságügyi szakértői vélemény megvizsgálására
Fájl letöltése (2009117hat melléklet.doc.pdf)117/2009. (IV. 21.) számú KT határozat melléklete2008. évi belső ellenőrzési jelentés
Fájl letöltése (2009117hat.doc)117/2009. (IV. 21.) számú KT határozatA Polgármesteri Hivatal és költségvetési intézményei 2008. évi ellenőrzéséről készült Éves Ellenőrzési Jelentés elfogadásáról
Fájl letöltése (2009121hat.doc)121/2009. (IV. 21.) számú KT határozatA Városfejlesztő Zrt-vel kötendő sikerdíjas szerződésekkel kapcsolatos egyeztetésekről, az egyeztetés eredményeinek Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság általi véleményezéséről
Fájl letöltése (2009122hat.doc)122/2009. (IV. 21.) számú KT határozatA 9/2009. (I. 21.) számú, a 10/2009. (I. 21.) számú, a 11/2009. (I. 21.) számú, a 12/2009. (I. 21.) számú, a 13/2009. (I. 21.) számú, a 14/2009. (I. 21.) számú és a 15/2009. (I. 21.) számú határozatok hatályon kívül helyezéséről
Fájl letöltése (2009123hat.doc)023/2009. (II. 04.) számú KT határozatTagai István polgármester 2008. évi munkájának jutalmazásáról
Fájl letöltése (2009124hat.doc)124/2009. (IV. 21.) számú KT határozatA KMOP-2007-5.2.1/B Fő utca és környéke rehabilitációs pályázat II. forduló pályázati támogatása elnyerésének érdekében kertészeti - engedélyezési tervek készíttetéséről a Fő utca Erkel utca és Kossuth utca közti szakaszaira vonatkozásában
Fájl letöltése (2009125hat.doc)125/2009. (IV. 21.) számú KT határozatA KMOP-2007-5.2.1/B . számú Fő utca és környéke rehabilitációs pályázat II. forduló pályázati támogatása elnyerésének érdekében elvégzendő szakértői feladatok ellátásáról
Fájl letöltése (2009126hat.doc)126/2009. (IV. 21.) számú KT határozatA KMOP-2007-5.2.1/B. számú Fő utca és környéke rehabilitációs pályázat II. forduló pályázati támogatása elnyerésének érdekében városfejlesztő társaság létrehozása szándékáról
Fájl letöltése (2009127hat.doc)127/2009. (IV. 21.) számú KT határozatA KMOP-2007-5.2.1/B. számúF ő utca és környéke rehabilitációs pályázat II. forduló pályázati támogatása elnyerésének érdekében az Építész Kft-vel építészeti engedélyezési tervek készíttetéséről
Fájl letöltése (2009128hat.doc)128/2009. (IV. 21.) számú KT határozatA KMOP-2007-5.2.1/B. számú Fő utca és környéke rehabilitációs pályázat II. forduló pályázati támogatása elnyerésének érdekében a Városfejlesztés Zrt ? vel a végleges akcióterületi terv készíttetéséről
Fájl letöltése (2009129hat.doc)129/2009. (IV. 21.) számú KT határozatA KMOP-2007-5.2.1/B. számú Fő utca és környéke rehabilitációs pályázat II. fordulós pályázati támogatása elnyerésének érdekében a tervezésekhez szükséges összegek biztosításáról
Fájl letöltése (2009130hat.doc)130/2009. (IV. 21.) számú KT határozatA KMOP-2007-5.2.1/B. számú Fő utca és környéke rehabilitációs pályázattal kapcsolatos városközpontra vonatkozó szabályozási terv készítésének megrendeléséről szóló döntést 2010. I. negyedévéig történő elhalasztásáról
Fájl letöltése (2009131hat.doc)131/2009. (IV. 21.) számú KT határozatA KMOP-2008-2.1.1/B. számú Tölgyfa utca-Fenyő utca útépítése elnevezésű pályázattal kapcsolatos 218/2008. (VIII. 28.) számú és 97/b/2009. (III. 18.) számú önkormányzati határozatok megerősítéséről
Fájl letöltése (2009132hat.doc)132/2009. (IV. 21.) számú KT határozatA Fenyő utca és Tölgyfa utca képviselőjének egyeztető tárgyalás összehívására történő felkéréséről
Fájl letöltése (2009137ahat.doc)137/a/2009. (IV. 23.) számú KT határozatA 75/2009. (III. 3.) számú önkormányzati határozat 3. pontjának módosításáról
Fájl letöltése (2009137bhat.doc)137/b/2009. (IV. 23.) számú KT határozatA Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ és Budakeszi Város Önkormányzata közötti, aktív korúak ellátásában részesülő személyekkel kapcsolatos feladatok együttes szakmai végrehajtásáról szóló együttműködési megállapodás jóváhagyásáról
Fájl letöltése (2009137chat.doc)137/c/2009. (IV. 23.) számú KT határozatA közcélú foglalkoztatáshoz kapcsolódó munkaköri alkalmassági vizsgálat végzéséről szóló Munkaügyi Központ, az Önkormányzat és a foglalkozás-egészségügyi szolgáltató közötti háromoldalú megállapodás megkötésének jóváhagyásáról
Fájl letöltése (2009137hat.doc)137/2009. (IV. 23.) számú KT határozatA Mezei Mária Emlékház őrzésére kötött megállapodás felbontásáról
Fájl letöltése (2009138ahat.doc)138/a/2009. (V. 05.) számú KT határozatTagai István polgármester Bajorországban (Sontheim, Memmingen, Ottobeuren) 2009. március 25-29-ig tartó kiküldetésének tudomásulvételéről
Fájl letöltése (2009138bhat.doc)138/b/2009. (V. 05.) számú KT határozatA 349/2008. (XII. 16.) számú, a 161/2005. (VII. 26.) számú, a 221/2005. (X. 25.) számú és a 63/2006. (III. 28.) számú határozatok hatályon kívül helyezéséről
Fájl letöltése (2009138chat.doc)138/c/2009. (V. 05.) számú KT határozatAz önkormányzat aktuális pénzügyi helyzetéről szóló tájékoztató elfogadásáról
Fájl letöltése (2009138dhat.doc)138/d/2009. (V. 05.) számú KT határozat A Széchenyi u. 193. sz. alatti önkormányzati bérlakás szerződésének meghosszabbításáról
Fájl letöltése (2009138ehat.doc)138/e/2009. (V. 05.) számú KT határozatA Fő u. 154. sz. alatti önkormányzati bérlakás szerződésének meghosszabbításáról
Fájl letöltése (2009138fhat.doc)138/f/2009. (V. 05.) számú KT határozatAz Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság Littner-féle perrel kapcsolatos dokumentumok megvizsgálásának eredményéről
Fájl letöltése (2009138ghat.doc)138/g/2009. (V. 05.) számú KT határozatAz Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság dr. Pesta János Walter-féle per tárgyaláson való megjelenésének elmulasztása tárgyában történő vizsgálata eredményéről
Fájl letöltése (2009138hhat.doc)138/h/2009. (V. 05.) számú KT határozatA Pest Megyei Közgyűlés 466/2008. (XI.28.) KGYH számú határozatával elfogadott "Pest Megye Környezetvédelmi Programja /2009-2013/" című tanulmányról szóló tájékoztatója tudomásulvételéről
Fájl letöltése (2009140hat.doc)140/2009. (V. 11.) számú KT határozatA Nagy Gáspár Városi Könyvtár intézményvezetői pályázata eredményesnek nyilvánításáról
Fájl letöltése (2009142hat.doc)142/2009. (V. 11.) számú KT határozatBudakeszi Város Német Önkormányzatával 2007. július 9. napján kötött Közoktatási Megállapodás 1. számú módosításának elfogadásáról
Fájl letöltése (2009143hat.doc)143/2009. (V. 11.) számú KT határozatA polgármester felkéréséről okirat-hamisítás bűntette miatt ismeretlen tettes ellen feljelentés megtételére
Fájl letöltése (2009144hat.doc)144/2009. (V. 11.) számú KT határozat A Littner-féle per 2009. április 28-i tárgyalásáról szóló beszámoló elfogadásáról
Fájl letöltése (2009145hat.doc)145/2009. (V. 26.) számú KT határozatBudakeszi városa a Nemzeti Vágta rendezvényen való részvételéhez történő hozzájárulásról
Fájl letöltése (2009146hat.doc)146/2009. (V. 26.) számú KT határozatA Széchenyi István Általános Iskola villanyszerelési munkálataira, egyéb felújításokra, valamint eszközbeszerzésre HÖF CÉDE 2009. pályázati kiírására a pályázat benyújtásáról
Fájl letöltése (2009147hat.doc)147/2009. (V. 26.) számú KT határozatA Budakesziről történő átvezénylések elkerülése érdekében az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium felé felterjesztési jog gyakorlásáról
Fájl letöltése (2009148hat.doc)148/2009. (V. 26.) számú KT határozatBudakeszi város közterületein és a bevásárlóközpontok közelében a lopások megelőzését célzó figyelmeztető táblák elhelyezésének megvizsgálásáról
Fájl letöltése (2009149hat melléklet.doc.pdf)149/2009. (V. 26.) számú KT határozat melléklete2008. évi beszámoló
Fájl letöltése (2009149hat.doc)149/2009. (V. 26.) számú KT határozatBudakeszi közbiztonsági és bűnügyi helyzetéről szóló 2008. évi beszámoló elfogadásáról
Fájl letöltése (2009150hat.doc)150/2009. (V. 26.) számú KT határozatAz önkormányzat aktuális pénzügyi helyzetéről szóló tájékoztató elfogadásáról
Fájl letöltése (2009150_ahat.doc)150/a/2009. (V. 26.) számú KT határozatA 98/2007. (V. 22.) számú önkormányzati határozat módosításáról
Fájl letöltése (2009151hat.doc)151/2009. (V. 26.) számú KT határozatA 2008. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátása átfogó értékeléséről szóló beszámoló elfogadásáról
Fájl letöltése (2009152hat.doc)152/2009. (V. 26.) számú KT határozatAz Oktatási, Kulturális, Sport és Ifjúsági Bizottság felkéréséről a gyermekeket és a fiatalokat érintő problémák megvizsgálására
Fájl letöltése (2009153hat.doc)153/2009. (V. 26.) számú KT határozatAz Oktatási, Kulturális, Sport és Ifjúsági Bizottság felkéréséről a gyermekek és fiatalok szabadidős lehetőségeinek megvizsgálására
Fájl letöltése (2009154hat.doc)154/2009. (V. 26.) számú KT határozatA HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat családsegítésről, nappali ellátásról, házi segítségnyújtásról, étkeztetésről és jelzőrendszeres házi segítségnyújtásról szóló 2008. évi beszámolója elfogadásáról
Fájl letöltése (2009155hat.doc)155/2009. (V. 26.) számú KT határozatA HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat és a Megmentő Kht. közötti jelzőrendszeres házi segítségnyújtás tárgyában kötött szerződés jóváhagyásáról
Fájl letöltése (2009156hat.doc)156/2009. (V. 26.) számú KT határozatÚj urnafalak elhelyezéséről
Fájl letöltése (2009156_ahat.doc)156/a/2009. (V. 26.) számú KT határozatAz új urnafalak elhelyezéséről szóló 156/2009. (V. 26.) számú KT határozat Corpus Kft. ügyvezetőjének történő kézbesítéséről
Fájl letöltése (2009157hat.doc)157/2009. (V. 26.) számú KT határozatA Budapesti Elektromos Művek Nyrt. közvilágítási villamos energia vásárlására tett ajánlatának elfogadásáról
Fájl letöltése (2009159hat.doc)159/2009. (V. 26.) számú KT határozatA Nagyszénászugi Beruházó Víziközmű és Csatornázási Társulás Intéző Bizottsága elnöke által a polgármesterhez eljuttatott pénzügyi kimutatás vizsgálatára irányuló javaslattételről
Fájl letöltése (2009160a_hat.doc)160/a/2009. (V. 26.) számú KT határozatA 143/2009. (V. 11.) számú határozat 1. pontjának megerősítéséről
Fájl letöltése (2009160b_hat.doc)160/b/2009. (V. 26.) számú KT határozatA 143/2009. (V. 11.) számú határozat 2. pontjának megerősítéséről
Fájl letöltése (2009160c_hat.doc)160/c/2009. (V. 26.) számú KT határozatA 143/2009. (V. 11.) számú határozat 3. pontjának megerősítéséről
Fájl letöltése (2009160d_hat.doc)160/d/2009. (V. 26.) számú KT határozatA 143/2009. (V. 11.) számú határozat 4. pontjának megerősítéséről
Fájl letöltése (2009160e_hat.doc)160/e/2009. (V. 26.) számú KT határozatA 143/2009. (V. 11.) számú határozat 5. pontjának megerősítéséről
Fájl letöltése (2009160f_hat.doc)160/f/2009. (V. 26.) számú KT határozatA 143/2009. (V. 11.) számú határozat 6. pontjának megerősítéséről
Fájl letöltése (2009160g_hat.doc)160/g/2009. (V. 26.) számú KT határozatA 143/2009. (V. 11.) számú határozat 7. pontjának megerősítéséről
Fájl letöltése (2009162hat.doc)162/2009. (V. 26.) számú KT határozatA KMOP-2007-2.1.1/B. számú (Tölgyfa és Fenyő utca útépítése) pályázati önrész fedezetének biztosításáról szóló 97/b/2009. (III. 18.) számú határozat módosításáról
Fájl letöltése (2009163hat.doc)163/2009. (V. 26.) számú KT határozatA Keszivíz Kft. 2008. évi mérlegbeszámolójának jóváhagyásáról
Fájl letöltése (2009164hat.doc)164/2009. (V. 26.) számú KT határozatA Keszivíz Kft. 2009. évi üzleti tervének jóváhagyásáról
Fájl letöltése (2009165hat.doc)165/2009. (V. 26.) számú KT határozatA Keszivíz Kft. 2008. évi adózott eredményéből történő osztalék kifizetésére kötelezéséről
Fájl letöltése (2009166hat.doc)166/2009. (V. 26.) számú KT határozatA BSZM Nonprofit Kft. 2008. évi mérlegbeszámolójának elfogadásáról
Fájl letöltése (2009168hat.doc)168/2009. (VI. 02.) számú KT határozatBudakeszi Város Önkormányzata és Budakeszi Város Német Önkormányzata közötti használati megállapodásról szóló 73/2009. (III. 3.) számú KT határozat 3. és 5. pontjának hatályon kívül helyezéséről
Fájl letöltése (2009169hat melléklet.doc.pdf)169/2009. (VI 02.) számú KT határozat mellékleteHasználati megállapodás
Fájl letöltése (2009169hat.doc)169/2009. (VI. 02.) számú KT határozatA Tarkabarka-Kunterbunt Óvoda rekonstrukciója megvalósítása érdekében kötendő használati megállapodás elfogadásáról
Fájl letöltése (2009170hat.doc)170/2009. (VI. 02.) számú KT határozatA 84/2003. (IV. 8.) számú KT határozat hatályon kívül helyezéséről és a sportkoncepció elfogadásáról
Fájl letöltése (2009171hat.doc)171/2009. (VI. 02.) számú KT határozatA tanulók 2009. évi nyári programjáról szóló tájékoztató tudomásulvételéről
Fájl letöltése (2009172hat.doc)172/2009. (VI. 02.) számú KT határozatA Közművelődési Koncepcióról szóló tájékoztató tudomásulvételéről
Fájl letöltése (2009173hat.doc)173/2009. (VI. 02.) számú KT határozatAz Iskolatej programról szóló tájékoztató tudomásul vételéről, illetőleg a program a 2009/2010. tanév során való támogatásának vizsgálatáról
Fájl letöltése (2009174hat.doc)174/2009. (VI. 02.) számú KT határozatA sportcélra felajánlott reklámok bevételének elkülönített számlán való kezeléséről és sportcélokra történő felhasználásáról
Fájl letöltése (2009175hat melléklet.doc.pdf)175/2009. (VI. 02.) számú KT határozat mellékleteA Közép-magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal tájékoztatója
Fájl letöltése (2009175hat.doc)175/2009. (VI. 02.) számú KT határozatHegedűsné Kovács Enikő alpolgármester Helyi Építési Szabályzat módosításával kapcsolatos beadványára a Közép-magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal által megküldött tájékoztató elfogadásáról
Fájl letöltése (2009177_ahat.doc)177/a/2009. (VI. 02.) számú KT határozatNagyszénászugi Beruházó és Víziközmű Társulás pénzügyi helyzetével kapcsolatos egyeztetésre Kertész Ferenc, Serény József Vince, a hivatal részéről: Vágvölgyi Márta, a Társulás részéről: dr. Juhász Ágostonné és Kovács László felkéréséről
Fájl letöltése (2009177_bhat.doc)177/b/2009. (VI. 02.) számú KT határozatDr. Pesta János ügyvéd Fővárosi Ítélőtábla 16.GF.40.525/2008/15. számú végzéséről történő tájékoztatásáról, illetőleg a Fővárosi Ítélőtábla jogi képviseletről való tájékoztatására való felkéréséről
Fájl letöltése (2009178hat melléklet.doc.pdf)178/2009. (VI. 02.) számú KT határozat mellékleteVállalkozási szerződés módosítás
Fájl letöltése (2009178hat.doc)178/2009. (VI. 02.) számú KT határozatA Főmterv Mérnöki Tervező Zrt-vel a szennyvízelvezési és szennyvíztisztítási pályázat előkészítése tárgyában kötött vállalkozási szerződés módosításának jóváhagyásáról
Fájl letöltése (2009179hat.doc)179/2009. (VI. 02.) számú KT határozatDr. Novák Tamás és Társa Ügyvédi Iroda megbízása a Budakeszi, Széchenyi u. 94. szám alatti szolgálati lakás kiürítése iránti eljárás lefolytatására történő megbízásáról
Fájl letöltése (2009180hat.doc)180/2009. (VI. 02.) számú KT határozatA Bölcsőde alapító okiratának elfogadásáról
Fájl letöltése (2009181hat.doc)181/2009. (VI. 02.) számú KT határozatA Pitypang Óvoda alapító okiratának elfogadásáról
Fájl letöltése (2009182hat.doc)182/2009. (VI. 02.) számú KT határozatA Szivárvány Óvoda alapító okiratának elfogadásáról
Fájl letöltése (2009183hat.doc)183/2009. (VI. 02.) számú KT határozatA Széchenyi István Általános Iskola alapító okiratának elfogadásáról
Fájl letöltése (2009184hat.doc)184/2009. (VI. 02.) számú KT határozatA Széchenyi István Általános Iskola alapító okiratának elfogadásáról
Fájl letöltése (2009185hat.doc)185/2009. (VI. 02.) számú KT határozatA Nagy Gáspár Városi Könyvtár alapító okiratának elfogadásáról
Fájl letöltése (2009187hat.doc)187/2009. (VI. 02.) számú KT határozatAz Erkel Ferenc Művelődési Központ alapító okiratának elfogadásáról
Fájl letöltése (2009188hat.doc)188/2009. (VI. 02.) számú KT határozatA Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet alapító okiratának elfogadásáról
Fájl letöltése (2009189hat.doc)189/2009. (VI. 02.) számú KT határozatA HÍD Szociális és Gyermekjóléti Intézményi Társulás alapító okiratának módosításáról
Fájl letöltése (2009191hat.doc)190/2009. (VI. 02.) számú KT határozatA Nagy Sándor József utca 65. alatti ingatlan szennyvízcsatornára való rákötéséhez szükséges fedezet biztosításáról
Fájl letöltése (2009192hat.doc)192/2009. (VI. 02.) számú KT határozatA Budakeszi közigazgatási területét is érintő natúrpark létrehozása szándékának elvi támogatásáról
Fájl letöltése (2009193hat.doc)193/2009. (VI. 02.) számú KT határozatA Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság 2009. évi beruházási program átvizsgálására történő felkéréséről
Fájl letöltése (2009194hat.doc)194/2009. (VI. 02.) számú KT határozatA Kerekmező ? Kenderföld - Villám utcák útépítése és csapadékvíz-elvezetési projektek 2009. évi közbeszerzési tervben történő együttes kezeléséről
Fájl letöltése (2009195hat.doc)195/2009. (VI. 02.) számú KT határozatA 2009. évi közbeszerzési tervről nyújtott tájékoztató elfogadásáról
Fájl letöltése (2009196hat.doc)196/2009. (VI. 02.) számú KT határozatA Budapesti Corvinus Egyetem hallgatóinak gyakorlatáról szóló 226/2008. (IX. 15.) számú KT határozat hatályon kívül helyezéséről
Fájl letöltése (2009197hat.doc)197/2009. (VI. 02.) számú KT határozatA BSZM Kft. Makkosmária belterületbe vonásáról szóló tájékoztatója elfogadásáról
Fájl letöltése (2009198hat.doc)198/2009. (VI. 02.) számú KT határozatTagai István polgármester Lich testvérvárosunkban a történelmi vásáron 2009. május 14-17. között kiküldetésen való részvételének tudomásulvételéről
Fájl letöltése (2009199hat.doc)199/2009. (VI. 02.) számú KT határozatA polgármester szabadság-ütemezésének módosításáról
Fájl letöltése (2009200hat.doc)200/2009. (VI. 02.) számú KT határozatA testvérváros megkereséséről szóló polgármesteri tájékoztató elfogadásáról
Ma 2019. január 19., szombat, Sára és Márió napja van.

Akadálymentes honlap

Látogatóink 2011.12.30. óta
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterMa287
mod_vvisit_counterTegnap975
mod_vvisit_counterEzen a héten6040
mod_vvisit_counterMúlt héten7236
mod_vvisit_counterA hónapban18760
mod_vvisit_counterMúlt hónapban27925
mod_vvisit_counterÖsszesen2167997

Jelenleg: 11