Budakeszi Járás

Hulladéknaptár 2019

Ön szerint melyik Budakeszi Önkormányzatának legfontosabb feladata?
 

A 2011. évi képviselő-testületi ülések előterjesztései itt találhatók

Csatolmányok nevei:
FájlLeírás
Fájl letöltése (006cvédőnői körzet megállapításáról_melléklet.pdf)006/c. számú napirendi pont mellékleteVédőnői körzetek listája
Fájl letöltése (037napirend_Költségcsökkentés intézmények.doc)037. számú napirendi pontOktatási és Közművelődési intézmények működési költségeinek csökkentése
Fájl letöltése (037napirend_melléklet1_SZIÁI.pdf)037. számú napirendi pont 1. számú mellékleteSzöveges magyarázat - Széchenyi István Általános Iskola
Fájl letöltése (037napirend_melléklet2_Könyvtár.pdf)037. számú napirendi pont 2. számú mellékleteSzöveges magyarázat - Nagy Gáspár Városi Könyvtár
Fájl letöltése (037napirend_melléklet4_Pitypang Óvoda.pdf)037. számú napirendi pont 4. számú mellékleteSzöveges magyarázat - Pitypang Óvoda
Fájl letöltése (037napirend_melléklet5_SZIÁI2.pdf)037. számú napirendi pont 5. számú mellékleteSzéchenyi István Általános Iskola költségcsökkentési javaslatai
Fájl letöltése (037naprendi_melléklet3_EFMK.pdf)037. számú napirendi pont 3. számú mellékleteErkel Ferenc Művelődési Központ költségkimutatása
Fájl letöltése (038napirend_önállóan működő és gazdálkodó intézmények gazdálkodásának felülvizsg)038. számú napirendi pontAz önállóan működő és gazdálkodó intézmények gazdálkodásának felülvizsgálata
Fájl letöltése (039napriend_NSJG alapító okirat módosítása.doc)039. számú napirendi pont Nagy Sándor József Gimnázium alapító okiratának módosítása
Fájl letöltése (040napirend_melléklet_térítési díjról szóló rendelet módosításához.pdf)040. számú napirendi pont melléklete2011. évi térítési díj tervezet
Fájl letöltése (040napirend_térítési díjról szóló rendelet módosítása.doc)040. számú napirendi pont Az önkormányzati fenntartású közoktatási intézményekben igénybe vett szolgáltatásokról fizetendő térítési díjak és tandíjak megállapításáról szóló 47/2004. (VIII. 30.) önkormányzati rendelet módosítása
Fájl letöltése (041napirend_Költségvetési táblarendról szóló rendelet.doc)041. számú napirendi pont A költségvetési rendelethez kapcsolódó mellékletek tartalmának meghatározásáról szóló rendelet
Fájl letöltése (042. napirendi pont - melléklet.pdf)042. napirendi pont mellékleteRészletes táblázatok
Fájl letöltése (042anapirend_2011. évi költségvetés szöveges.doc)042. számú napirendi pont A 2011. évi költségvetésről szóló rendelet
Fájl letöltése (043napriend_Budakeszi név használatáról rendelet módosítás.doc)043. számú napirendi pontA "Budakeszi" város név felvételéről és használatáról szóló 51/2005. (XII. 6.) számú önkormányzati rendelet módosítása
Fájl letöltése (044napirend_települési szilárd hulladékról szóló rendelet módosítása.doc)044. számú napirendi pont A települési szilárd hulladékokkal összefüggő tevékenységekről szóló 38/2009. (XII. 16.) számú önkormányzati rendelet módosítása
Fájl letöltése (045napirend_Saubermacher Kft beszámolója a szemétszállításról.doc)045. számú napirendi pont A Saubermacher Magyarország Kft. szemétszállításról szóló részletes beszámolója
Fájl letöltése (046 napriend_Rugalmas lomtalanítás bevezetése 2011. évre.doc)046. számú napirendi pont A rugalmas lomtalanítás 2011. évi bevezetése
Fájl letöltése (047napirend_jegyzői pályázat kiírás.doc)047. számú napirendi pont Jegyzői álláshely betöltésére pályázat kiírása
Fájl letöltése (048napirend_BVNÖ-vel együttműködési megállapodás.doc)048. számú napirendi pont Budakeszi Város Önkormányzata és Budakeszi Város Német Önkormányzata között létrejött együttműködési megállapodás felülvizsgálata
Fájl letöltése (049napirend_Kiss Gábor bérl.szerz..doc)049. számú napirendi pont Kiss Gábor bérleti szerződés kérelme
Fájl letöltése (050napirend_BTT-vel kötendő nevelési tanácsadói szerződés.doc)050. számú napirendi pont Budaörs Többcélú Kistérségi Társulással kötött nevelési tanácsadói szerződés módosítása
Fájl letöltése (050napirend_melléklet_ BTT-vel kötendő nevelési tanácsadói szerződés.pdf)050. számú napirendi pont mellékleteFeladatellátási szerződés
Fájl letöltése (051napirend_EFMK alapító okirat módosítás.doc)051. számú napirendi pontAz Erkel Ferenc Művelődési Központ alapító okiratának módosítása
Fájl letöltése (052napirend_SZIÁI 5. számú alapító okirat módosításának újratárgyalása.doc)052. számú napirendi pontA Széchenyi István Általános Iskola alapító okiratának 5. számú módosító okirata újratárgyalása
Fájl letöltése (053napirend_KDV Hulladékgazdálkodási Önk. Társulás beszámoló.doc)053. számú napirendi pont A Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulásban való tagságról beszámoló, valamint a szervezeti felépítése módosításának véleményezése
Fájl letöltése (054napirend_A valamikori Budakeszi Rendőrőrs Erdő u. 69. szám allati épületének )054. számú napirendi pont A korábbi Budakeszi Rendőrőrs Erdő utca 69. szám alatti épületének visszaigénylése
Fájl letöltése (055napirend_A régi Polgármesteri Hivatal reklektor.doc)055. számú napirendi pont A régi Polgármesteri Hivatal mellett lévő autóbuszmegálló ? esti sötétedés után - reflektorral való megvilágítása közbiztonsági célból, illetve a jelenleg folyó építkezés miatt elkorlátozott terület mellett 1 m széles gyalogosjárda biztosítása közlekedésb
Fájl letöltése (056napirend_Polgármester szabadság ütemterv 2011. évre.doc)056. számú napirendi pont A Polgármester 2011. évi szabadságütemterve
Fájl letöltése (057napirend_Polgármester két ülés közötti fontosabb eseményekről tájékoztató.doc)057. számú napirendi pont Tájékoztató a két ülés közötti legfontosabb tárgyalásokról és eseményekről
Fájl letöltése (061napirend_közérdekű_emlékmű_fűzfa_kt.doc)061. számú napirendi pont Közérdekű kötelezettségvállalás a budakeszi I. Világháborús Emlékmű restaurálása javára
Fájl letöltése (062napirend_HID vezetői megbízás módosítása.doc)062. számú napirendi pontTájékoztatás határozatlan idejű magasabb vezetői megbízás határozott idejű magasabb vezetői megbízássá történő átalakulásáról
Fájl letöltése (063napirend_folyószámla-hitel felvételéről szóló 35_2011. (II. 2.) számú határoz)063. számú napirendi pont Folyószámla-hitel felvételéről szóló 35/2011. (II. 2.) számú KT határozat módosítása
Fájl letöltése (108. napirendi pont Jegyző munkába lépés.doc)108. számú napirendi pont Garainé dr. Szelenczy Gabriella jegyző munkába lépése napjának meghatározása, valamint közös megegyezés az áthelyezés szabályai szerint [a 81/2011. (IV. 07.) számú önkormányzati határozat alapján]
Fájl letöltése (108. napirendi pont melléklet Jegyző munkába lépés melléklet.pdf)108. számú napirendi pont mellékleteMegállapodás áthelyezésről
Fájl letöltése (10_ BVV megbízási szerződés módosítása.doc)010. számú napirendi pontA BVV Kft-vel kötött megbízási szerződés módosítása
Fájl letöltése (11 01 13 átmeneti ktgv rend mód.doc)001. számú napirendi pontA 2011. évi átmeneti gazdálkodásról szóló 53/2010. (XII. 15.) számú rendelet módosítása
Fájl letöltése (110. napirendi pont jegyző helyettesítése Herceghalomra.doc)110. számú napirendi pont Garainé dr. Szelenczy Gabriella jegyző áthelyettesítése Herceghalom Község Polgármesteri Hivatal jegyzői feladatainak ellátása céljából
Fájl letöltése (111. napirendi pont KT-Sportpálya határozat 692011.III. 22.) mód.doc)111. számú napirendi pont A sportpálya felújítására és fejlesztésére kiírt pályázatról szóló 69/2011. (III. 22.) számú önkormányzati határozat módosítása
Fájl letöltése (112. napirendi pont új előterjesztés 15 Pitypang óvoda KMOP 4 6 1B hat mód kt.d)112. számú napirendi pont A KMOP-2009-4.6.1/B. számú Pitypang óvoda bővítésére kiírt pályázatról szóló 409/2010. (XI. 16.) számú határozat módosítása
Fájl letöltése (113. napirend_1. sz. melléklet 1 rész.pdf)113. számú napirendi pont 1. sz. melléklete 1. részKimutatás
Fájl letöltése (113. napirend_1. sz. melléklet 2 rész.pdf)113. számú napirendi pont 1. sz. melléklete 2. részKimutatás
Fájl letöltése (113. napirend_2. sz. melléklet 1 rész.pdf)113. számú napirendi pont 2. sz. melléklete 1. részKimutatás
Fájl letöltése (113. napirend_2. sz. melléklet 2 rész.pdf)113. számú napirendi pont 2. sz. melléklete 2. részKimutatás
Fájl letöltése (113. napirend_2010 évi Kvt rend mód (2).doc)113. számú napirendi pont Budakeszi Város Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről szóló 5/2010. (II. 10.) számú önkormányzati rendelet módosítása
Fájl letöltése (114. napirend_Szöveges értékelés a 2010.doc)114. számú napirendi pont A 2010. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló
Fájl letöltése (115. napiredn_2. sz. melléklet 2 rész.pdf)115. számú napirendi pont 2. sz. melléklete 2. részKimutatás
Fájl letöltése (115. napirend_1. sz. melléklet 1 rész.pdf)115. számú napirendi pont 1. sz. melléklete 1. részKimutatás
Fájl letöltése (115. napirend_1. sz. melléklet 2 rész.pdf)115. számú napirendi pont 1. sz. melléklete 2. részKimutatás
Fájl letöltése (115. napirend_2. sz. melléklet 2 rész.pdf)115. számú napirendi pont 2. sz. melléklete 2. részKimutatás
Fájl letöltése (115. napirend_egyszerűsített mérleg.pdf)115. számú napirendi pont 4. számú mellékleteEgyszerűsített mérleg
Fájl letöltése (115. napirend_könyvvizsgáló jelentés.pdf)115. számú napirendi pont 5. számú mellékleteFüggetlen könyvvizsgálói vélemény
Fájl letöltése (115. napirend_Zárszámadás rendelet 2010.doc)115. számú napirendi pont A 2010. évi zárszámadásról szóló rendelet elfogadása, 2010. évi egyszerűsített tartalmú költségvetési beszámoló elfogadása, könyvvizsgálói jelentés tudomásulvétele
Fájl letöltése (115. napriend_3_4_5_6_10 melléklet.pdf)115. számú napirendi pont 3. számú mellékleteTáblázatok
Fájl letöltése (11_Hírmondó önkormányzati lap megjelenése.doc)011. számú napirendi pontA Budakeszi Hírmondó önkormányzati lap megjelenése
Fájl letöltése (13_Mándoki János haszonbérleti szerződés meghosszabbítása.doc)013 számú napirendi pontMándoki János haszonbérleti szerződésének meghosszabbítása
Fájl letöltése (13_Mándoki János haszonbérleti szerződés_melléklet.pdf)013. számú napirendi pont mellékleteHaszonbérleti szerződés
Fájl letöltése (14_dr. Kánai Pál telekcsere ajánlata.doc)014. számú napirendi pontDr. Kánai Pál telekcsere-ajánlata és haszonbérleti szerződés ének meghosszabbítása
Fájl letöltése (14_dr. Kánai Pál telekcsere ajánlata_melléklet.pdf)014. számú napirendi pont mellékleteTelekcsere-ajánlat és haszonbérleti szerződés
Fájl letöltése (15. számú napirendi pont - Keszivíz.pdf)015. számú napirendi pontMunkabér-hitel felvétele a Keszivíz Kft-től
Fájl letöltése (16_Wnex előterj_2011jan25_KT.doc)016. számú napirendi pontA WNex Kft-vel kötendő szerződés
Fájl letöltése (17_Budakeszi óvodáinak nyári működési rendje.doc)017. számú napirendi pontBudakeszi óvodáinak nyári működési rendje
Fájl letöltése (18_Képviselő-testület munkatervének módosítása.doc)018. számú napirendi pontA Képviselő-testület 2011. évi munkatervének módosítása
Fájl letöltése (19_ előterjesztés melléklete _intézkedési terv.pdf)019. számú napirendi pont mellékleteIntézkedési terv
Fájl letöltése (19_tájékoztató az elsős német nemzetiségi osztályokról.doc)019. számú napirendi pontTájékoztató az elsős német osztályokról a 2010/2011-es tanévben
Fájl letöltése (22_Nevelési tanácsadás feladatellátási szerződés.doc)022. számú napirendi pontNevelési tanácsadási szerződés
Fájl letöltése (22_Nevelési tanácsadás feladatellátási szrződés_melléklet.pdf)022. számú napirendi pont mellékleteNevelési tanácsadási szerződés
Fájl letöltése (23_2010. évi vagyongazdálkodási irányelvek végrehajtásáról.doc)023. számú napirendi pontBeszámoló a 2010. évi vagyongazdálkodási irányelvek végrehajtásáról [445/2010. (XII. 14.) számú önkormányzati határozat alapján]
Fájl letöltése (26_közbeszerzési tanácsadói szerződés melléklet.pdf)026. számú napirendi pont mellékleteKözbeszerzési tanácsadói szerződés
Fájl letöltése (26_közbeszerzési tanácsadói szerződés.doc)026. számú napirendi pontÁltalános közbeszerzési tanácsadói szerződés
Fájl letöltése (27_Közalapítvány működtetése.doc)027. számú napirendi pontBudakeszi Közbiztonságért Közalapítvány működtetése
Fájl letöltése (28_Alakuló üléssel kapcsolatos törvényességi észrevétel.doc)028. számú napirendi pont Alakuló üléssel kapcsolatos törvényességi észrevétel
Fájl letöltése (28_Alakuló üléssel kapcsolatos törvényességi észrevétel_melléklet.pdf)028. számú napirendi pont mellékleteTörvényességi észrevétel
Fájl letöltése (30_PM két ülés közötti beszámoló.doc)030. számú napirendi pontTájékoztató a két ülés között történt legfontosabb tárgyalásokról és eseményekről
Fájl letöltése (32_Hírmondó főszerkesztői pályázat elbírálása.doc)032. számú napirendi pont Hírmondó önkormányzati lap főszerkesztői álláshelyére kiírt pályázat elbírálása
Fájl letöltése (359_új védőnői állás.doc)395. számú napirendi pontBudakeszi 7. védőnői státusz létrehozása
Fájl letöltése (5.sz.alapító ok.mód.doc)003. számú napirendi pontA Széchenyi István Általános Iskola alapító okiratának módosítása
Fájl letöltése (64. napirendi pont melléklete Alkotmány.pdf)064. számú napirendi pont 1. számú mellékleteKérdések az új Alkotmányról
Fájl letöltése (6a_SZMSZ-egyszerűsítő.doc)006/a. számú napirendi pontBudakeszi Város Önkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 33/2003. (VI. 01.) számú önkormányzati rendelet módosítása
Fájl letöltése (6b_ivóvíz rendelet.doc)006/b. számú napirendi pontAz önkormányzati tulajdonú viziközműből szolgáltatott ivóvíz, illetve az önkormányzati tulajdonú víziközmű által biztosított szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás- és kezelés díjáról szóló 54/2005. (XII. 22.) önkormányzati rendelet módosítása
Fájl letöltése (6c_védőnői körzet megállapításáról.doc)006/c. számú napirendi pontVédőnői körzetek megállapításáról szóló rendelet megalkotása
Fájl letöltése (6d egyes feladat-kiszervezéssel kapcsolatos tárgyú rendeletek módosításáról.doc)006/d. számú napirendi pontEgyes önkormányzati rendeletek módosítása [399/2010. (XI. 16.) számú önkormányzati határozat alapján]
Fájl letöltése (75. anyakönyvi rendelet 2011.doc)075. számú napirendi pontAz egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól szóló önkormányzati rendelet
Fájl letöltése (75. anyakönyvi rendelet melléklet.pdf)075. számú napirendi pont mellékleteAdatlap
Fájl letöltése (76. Állattartási rendelet melléklete.pdf)076. számú napirendi pont mellékleteTáblázat
Fájl letöltése (76. Állattartási rendelet testületi előterjesztés 2011.03. 16..doc)076. számú napirendi pontA helyi állattartásáról szóló 28/2006. (VIII. 1.) számú önkormányzati rendelet módosítása
Fájl letöltése (77. kozter ingatlanrend teleptiszt ulttav.doc)077. számú napirendi pontA helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról, valamint az ültetési /telepítési/ távolságról szóló rendelet
Fájl letöltése (77. Helyi könyezetvédelemről, településtisztaságról rendelet melléklete.pdf)077. számú napirendi pont Telepítési távolságra vonatkozó előírások
Fájl letöltése (78. Kerti avar es hulladek egetes rendelet modositasa.doc)078. számú napirendi pont Az avar és a kerti hulladék égetésének szabályairól szóló 29/2008. (VI. 19) számú önkormányzati rendelet módosítása
Fájl letöltése (79. szoc rend mód 2011.03 hóKT.doc)079. számú napirendi pont A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 41/2003. (VII. 30.) számú önkormányzati rendelet módosítása
Fájl letöltése (7_Egyes önkormányzati határozatok módosítása melléklet.pdf)007. számú napirendi pont mellékleteHatározatok listája
Fájl letöltése (7_Egyes önkormányzati határozatok módosítása _GAMESZ_Beruházás.doc)007. számú napirendi pontEgyes Önkormányzati határozatok módosítása [399/2010. (XI. 16.) számú önkormányzati határozat alapján]
Fájl letöltése (80. Hivatal 7. sz.módosítás melléklet.doc)080. számú napirendi pont A Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítása
Fájl letöltése (80. Hivatal 7. sz.módosítás melléklet.pdf)080. számú napirendi pont melléklete7. számú módosító okirat
Fájl letöltése (81. tulajdonosi hozzájárulás Fő u. 187..doc)081. számú napirendi pont Tulajdonosi hozzájárulás, Fő u. 187. (25/3. hrsz.) ingatlan átalakításához, bővítéséhez
Fájl letöltése (81. Tulajdonosi hozzájárulás melléklet.pdf)081. számú napirendi pont mellékleteKérelem
Fájl letöltése (82. Kiss Gábor területbérleti szerződése melléklet.pdf)082. számú napirendi pont mellékleteTerületbérleti szerződés
Fájl letöltése (82. Kiss Gábor területbérleti szerződése.doc)082. számú napirendi pontKiss Gáborral területbérleti szerződés kötése
Fájl letöltése (83. melléklet SPORTPÁLYA PROJEKTTERVEK.pdf)083. számú napirendi pont mellékleteProjekttervek
Fájl letöltése (83. Sportpálya kieg..pdf)083. számú napirendi pont kiegészítő mellékleteProjekttervek
Fájl letöltése (83. Sportpálya pályázat kT.doc)083. számú napirendi pont Sportpálya felújítására és fejlesztésére pályázat benyújtása
Fájl letöltése (84. Értékteremtő előterj KT 03 közfoglalk (2).doc)084. számú napirendi pont Hosszabb időtartamú értékteremtő közfoglalkoztatási pályázaton való részvétel és hatósági szerződés megkötése
Fájl letöltése (84. Értékteremtő közfoglalkoztatás melléklet Hatósági szerződés.pdf)084. számú napriendi pont mellékleteHatósági szerződés
Fájl letöltése (85. DÖK SZMK tantestület elfogadó JKV pedprogram.pdf)085. számú napirendi pont 1. számú mellékleteDiákönkormányzat üléséről készület jegyzőkönyv
Fájl letöltése (85. PP melléklet óraterv felső tagozat.xls)085. számú napirendi pont 2. számú mellékleteA felső tagozat óraterve
Fájl letöltése (85. új pedagógiai program módosítás március testület előterjesztés javítva.doc)085. számú napirendi pontA Széchenyi István Általános Iskola módosított pedagógiai programjának elfogadása
Fájl letöltése (86. Prohászka megállapodás előterjesztés testület 2011..doc)086. számú napirendi pont A Prohászka Ottokár Katolikus Gimnáziummal kötött közoktatási megállapodás felülvizsgálata
Fájl letöltése (86. Prohászka megállapodás előterjesztés testület 2011..pdf)086. számú napirendi pont mellékleteKözoktatási megállapodás
Fájl letöltése (87. Mezei 2011 MEGÁLLAPODÁS testület.doc)087. számú napirendi pont A Mezei Mária Művészeti iskolával kötött közoktatási megállapodás felülvizsgálata
Fájl letöltése (87. mezei megállapodás 2016-ig.pdf)087. számú napirendi pont mellékleteEgyüttműködési megállapodás
Fájl letöltése (88. Kompánia megállapodás előterjesztés testület.doc)088. számú napirendi pontA Kompánia Színházzal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata
Fájl letöltése (88. kompánia szerződés 2011..pdf)088. számú napirendi pont mellékleteEgyüttműködési megállapodás
Fájl letöltése (89.   38_2011ök_hat_mód.doc)089. számú napirendi pont A házhoz menő szelektív hulladékgyűjtésről szóló 38/2011. (II. 15.) számú határozat módosítása
Fájl letöltése (8_Jelentés a BSZM Kft. belső ellenőrzéséről.doc)008. számú napirendi pontA BSZM Kft. ellenőrzéséről készült jelentés
Fájl letöltése (8_melléklet_BSZM belső ellenőr jelentés.pdf)008. számú napirendi pont mellékleteVezetői összefoglaló
Fájl letöltése (90. PM két ülés közötti fontosabb tárgyalásokról beszámoló.doc)090. számú napirendi pont Beszámoló a két ülés között történt legfontosabb e tárgyalásokról és seményekről
Fájl letöltése (91. tervtanácsi tájékoztatás K T - re - world.doc)091. számú napirendi pont A 2011. évi I. Tervtanácsi ülésről szóló tájékoztató
Fájl letöltése (94. Konzakt Busz előterjesztés.doc)094. számú napirendi pont A Konzakt Busz Kft. Budakeszi Erdész téri parkolás iránti kérelme
Fájl letöltése (94. Konzakt-Busz kérelme parkoláshoz melléklet.pdf)094. számú napirendi pont mellékleteKérelem
Fájl letöltése (95. Közalkalmazottak étkezési jegy.doc)095. számú napirendi pont Budakeszi intézményei közalkalmazottainak étkezési jegy iránti kérelme
Fájl letöltése (96.napirendi pont Domain.hu. szer.mód.doc)096. számú napirendi pont A Domain.hu Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-vel kötött ingatlan adásvételi szerződések módosítása
Fájl letöltése (97. napirendi pont sportpálya bejáratánál lévő ingatlanrész bérlete zöldség-gyüm)097. számú napirendi pont A sportpálya bejáratánál lévő ingatlanrész bérlete zöldség-gyümölcs árusítás céljára.
Fájl letöltése (98. napirendi pont Kiss Gábor területbérleti szerződése.doc)098. számú napirendi pontKiss Gáborral zöldség-gyümölcs árusítás tárgyában kötendő bérleti szerződés
Fájl letöltése (99. BVV Kft. tevékenységével szemben elvárások.pdf)099. számú napirendi pont A BVV Kft. tevékenységével szemben elvárások meghatározása a 399/2010. (XI. 16.) számú határozat alapján
Fájl letöltése (9_BVV Kft. belső ell. jelentés megállapításaira intézkedési terv - mell..pdf)009. napirendi pont 2. számú mellékleteIntézkedési terv
Fájl letöltése (9_Jelentés a BVV Kft. belső ellenőrzéséről.doc)009. számú napirendi pont A BVV Kft. Belső ellenőrzési jelentése és az azokban foglaltakra intézkedési terv
Fájl letöltése (9_melléklet_BVV belső ellenőr jelentés.pdf)009. számú napirendi pont 1. számú mellékleteBelső ellenőri jelentés
Fájl letöltése (Alkotmányozás.doc)064. számú napirendi pont Nemzeti konzultáció az Új Alkotmányról
Fájl letöltése (Átszerv előterj-hiv.doc)070. számú napirendi pont A Polgármesteri Hivatal átszervezése
Fájl letöltése (előterj KT 03 11 közfoglalk .doc)067. számú napirendi pont Budapest Főváros Kormányhivatala Munkaügyi Központjával történő hatósági szerződés megkötése örvid és hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás tárgyában
Fájl letöltése (Előterjesztés Hírmondó megbízási szerződés testület.doc)069. számú napirendi pont Megbízási szerződés a Budakeszi Hírmondó főszerkesztői feladatai ellátására
Fájl letöltése (FELHÍVÁS.pdf)064. számú napirendi pont 2. számú mellékleteFelhívás
Fájl letöltése (Gyámhivatal hivatásos gondnok.doc)002. számú napirendi pontA Városi Gyámhivatalban plusz 1 fő hivatásos gondnok alkalmazásának engedélyezése
Fájl letöltése (Hat.mód. 37,2011.doc)066. számú napirendi pont A 2011. évi költségvetéssel kapcsolatos döntésekról szóló önkormányzati határozat módosítása 37/2011 (II. 15.) számú KT határozat módosítása
Fájl letöltése (Hatósági Szerződés I..pdf)067. számú napirendi pont 2. számú mellékleteHatósági szerződés hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás tárgyában
Fájl letöltése (Hatósági Szerződés II..pdf)067. számú napirendi pont 1. számú mellékleteHatósági szerződés rövidebb időtartamú foglalkoztatás tárgyában
Fájl letöltése (Hírmondó megbízási szerződés kieg.doc)069. számú napirendi pont Kiegészítés
Fájl letöltése (jegyző helyettesítése.doc)004. számú napirendi pontA jegyző helyettesítése
Fájl letöltése (KDV_rendkívüli testületire.doc)053. számú napirendi pont A Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulásban való tagságról szóló beszámoló, valamint a szervezeti felépítése módosításának véleményezése
Fájl letöltése (Kvt.rend.mód2011.03.07.doc)065. számú napirendi pont Budakeszi Város Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 7/2011. (II. 22.) számú önkormányzati rendelet módosítása
Fájl letöltése (Március 7.Költségvetés mód 2011.xls)065. számú napirendi pont mellékleteKimutatás
Fájl letöltése (Megbízási Szerződés _ Budakeszi Hírmondó 2016-ig.pdf)069. számú napirendi pont mellékleteMegbízási szerződés
Fájl letöltése (napirend_jegyzői pályázat kiírás melléklet.pdf)073. számú napirendi pont mellékletePályázati felhívás
Fájl letöltése (napirend_jegyzői pályázat kiírás.doc)073. számú napirendi pont Jegyzői álláshely betöltésére kiírt pályázat elbírálása
Fájl letöltése (Pályázat - országos közutak átekelési szakaszai.doc)068. számú napirendi pont Pályázat az országos közutak átkelési szakaszain a forgalom csillapítására, a gyalogosok védelmének növelésére, a járművek sebességének csökkentésére alkalmas beruházások társfinanszírozására.
Fájl letöltése (Polgármesteri Hivatal átépítése okán történt költöztető céggel kötött szerződésr)029. számú napirendi pontA Polgármesteri Hivatal átépítése okán történt költöztető céggel kötött szerződésről szóló 448/2010. (XII. 14.) számú önkormányzati határozat felülvizsgálata
Fájl letöltése (Törvényességi észrevétel 2,2011.doc)072. számú napirendi pont A helyettesítő jegyző felkéréséről szóló 2/2011. (I. 13.) számú önkormányzati határozat törvényességi észrevétel okán történő módosítása
Fájl letöltése (Törvényességi észrevétel 442,2010.hat ülés.doc)071. számú napirendi pontA 2011. évi költségvetéssel kapcsolatos döntések]ről szóló 442/2010. (XI. 30.) számú önkormányzati határozat törvényességi észrevétel okán történő hatályon kívül helyezése
Ma 2019. január 19., szombat, Sára és Márió napja van.

Akadálymentes honlap

Látogatóink 2011.12.30. óta
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterMa284
mod_vvisit_counterTegnap975
mod_vvisit_counterEzen a héten6037
mod_vvisit_counterMúlt héten7236
mod_vvisit_counterA hónapban18757
mod_vvisit_counterMúlt hónapban27925
mod_vvisit_counterÖsszesen2167994

Jelenleg: 11