Budakeszi Járás

Hulladéknaptár 2019

Ön szerint melyik Budakeszi Önkormányzatának legfontosabb feladata?
 

Budakeszi 2.sz. Bölcsőde - MOSOLYVÁR BÖLCSŐDE

 

Tisztelt érdeklődők, kedves Szülők!

 

Köszönjük érdeklődésüket. Reméljük, hogy minden kisgyermeket nevelő családnak hasznos információt nyújtunk a bölcsődével kapcsolatban.

A szakmai programunkban meghatározzuk a nevelési feladatainkat, céljainkat és gondozási-nevelési alapelveinket.

2011. évben a Budakeszi Város Önkormányzata „Bölcsődei ellátás kapacitásfejlesztése” címen Európai Uniós pályázatot nyert, egy új, 48 férőhelyes bölcsőde építésére, amely

2014. 09. 01.-én nyitotta meg kapuit Budakeszi 2. sz Bölcsőde néven.  A lakosság javaslata és a Képviselő Testület döntése alapján a neve Mosolyvár bölcsődere változott.


Minőségpolitikánk

„Minden embernek, legyen az felnőtt vagy gyerek, joga van ahhoz, hogy értékes egyénként (emberként) komolyan vegyék.” (Kenesseyné)Intézmény bemutatása

 

Intézmény neve:                      Mosolyvár Bölcsőde

 

Intézmény címe:                      2092. Budakeszi Konth Miklós u 2

 

Telefonszám:                             (23) 200-125

 

Email cím:                                Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

 

Bölcsődevezető:                      Benkő Gáborné Zsuzsa

 

Nyitvatartási idő:                     hétfőtől péntekig 6-18h-ig

 

Gyermekképünk

„Szent kincs a gyermek teste-lelke,

Szeretni kell azt melegen,

és  fölnevelni féltő gonddal,

hogy  tiszta, jó, erős legyen.”

(Szemlér Ferenc)

 

Hitvallásunk


Nevelésről

„Én azt hiszem, gyereket csak úgy lehet nevelni, ha az ember megtiszteli azzal, hogy komolyan veszi.”                                                                           ( Szabó Magda)

Gyermekekről

„Egy gyermek élete olyan, mint egy papírlap, melyen minden arra járó nyomot hagy.”

(kínai közmondás)


HASZNOS TUDNIVALÓK


A bölcsőde felvételi rendje

A bölcsődébe felvehető minden olyan kisgyermek, akinek szülei, nevelői valamilyen ok miatt nem tudják biztosítania napközbeni ellátást. Előnyben kell részesíteni azt, akinek szociális-, vagy egyéb ok miatt az egészséges fejlődése nem biztosított.

A bölcsődei ellátás igénybevétele önkéntes.

A beiratkozás időpontjával kapcsolatban a szülők informálódhatnak személyesen a bölcsődében, telefonon, http://hirmondo.budakeszi.hu/ weboldalon, ill. a Budakeszi Hírmondó helyi lapban.

A beiratkozás személyesen, a  Konth M. u 2. sz. alatti bölcsődében történik.

Beiratáshoz szükséges:

-bejelentett Budakeszi lakás,

-lakcím  kártya

- gyermek személyi lapja vagy születési anyakönyvi kivonata

- személyi igazolvány

-orvosi igazolás arról, hogy a gyermek közösségben nevelhető.

Beíratás előtti intézménylátogatásra, előzetes bejelentkezés után lehetőséget biztosítunk.

 

 

Nyitva tartás:

A bölcsőde munkanapokon 6h- 18h – ig tart nyitva, 17-18 óra között ügyelet van.

Az ellátás két „gondozási egység”- ben történik, amely 2-2 csoportszobából áll, a hozzájuk tartozó kiszolgáló helyiségekkel.

Az udvaron biztosított minden gyermek számára a törvényileg előírt minimumot meghaladóan 10 m2 szabad tér.

 

Csoportszobák

A csoportszobák 55,50 m 2 alapterületűek, a bútorzat és a játék a „Bölcsődei nevelés- gondozás szakmai szabályai”- nak figyelembevételével lett beszerezve.

Csoportlétszám

A 15/1998.IV. 30 NM rend. 40.§ 2-4 pontja határozza meg a gyermekcsoport létszámát.

Az ellátás 12 fős csoportokban történik, amennyiben a csoportban 2 éven aluli gyermek van. Ha a gyermekek betöltötték a második életévet, a csoportban 14 gyermek nevelhető, gondozható.

 

Személyi feltételek:

A dolgozói állomány létszáma 13 fő

 • 1 fő intézményvezető
 • 8 fő kisgyermeknevelő (2 fő/gyermekcsoport)
 • 1 fő mosónő
 • 2 fő takarítónő (1 fő/gondozási egység)
 • 1 fő tálalókonyhai személyzet

A kisgyermeknevelők szakképzettsége a törvényi előírásnak megfelelő.

Szakmai munkánkat a szakmai felügyeleti szerv által előírt módszertani levelek alapján szervezzük és végezzük.

 

Beszoktatás

A beszoktatás időtartama általában két hét, de mindig figyelembe vesszük a kisgyermek igényét, terhelhetőségét.

Az anyás beszoktatás átsegíti a kisgyermeket az adaptáción. Az anya biztonságot adó jelenléte mellett a kisgyermek bátran fordul a külvilág felé, fogadja a nevelő közeledését.

 

Étkeztetés

 • A kisgyermek életkorának megfelelő, korszerű, egészséges táplálékot a Budakeszi Bölcsőde konyhája biztosítja.
 • Az intézményi térítési díjat a Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő Testülete rendeletben határozza meg.

 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatóságról szóló 1997. évi. XXXI. törvény 35.§  alapján  a  bölcsődei  ellátásban  részesülők  érdekeinek  védelmében  az  intézmény Érdekképviseleti  Fórumot működtet.

 

Szülői fórum célja.

 • A bölcsődével, a Bölcsődei felvételi szabályzat alapján intézményi jogviszonyban álló gyermekek törvényben foglalt jogainak és érdekeinek érvényesítéséhez segítségnyújtás.

 

A bölcsőde feladata a kisgyermek egészséges személyiségfejlődésének támogatása, önállóságra nevelés, az élethosszig tartó tanulás folyamatának megalapozása. Ezt a  játéktevékenység által biztosítjuk . „A játék olyan tevékenység, amely értelmileg dolgozza fel az új helyzeteket, élményeket, vagyis a gyermek maga építi fel tudását.”- mondta Jean Piaget svájci gyermek pszichológus. A játékban megszerzett tudás, nem célja, hanem következménye a játéktevékenységnek.

 

A teljesítményelváráshoz kötött, erőltetett ismeretgyarapításnak a bölcsődében nincs helye. Az önálló gondolkodás, a véleményalkotás, a döntésképesség kibontakozásának segítése a tanulás fontos célja.” (Szombathelyiné dr. Nyitrai Ágnes)

A játéktevékenység különböző formáit biztosítjuk számukra, ami érzékszerveik, értelmi, érzelmi és szociális fejlődésüket segíti.

 • gyurmázás, ragasztás, festés: finommotorika fejlődéséhez nélkülözhetetlen
 • mondókás, énekes  torna, : testkép, térirányok kialakulását segítik
 • dalok,versek  mese hallgatás:  beszédfejlődést, a szókincs gyarapodását, gondolkodás, értelmi fejlődést biztosítják.
 • szabad játéktevékenység: tapasztalatszerzés, tervezés kivitelezés, kitartás, sikerélmény
 • felnőttel való együttes játék: társas kapcsolatok, viselkedési szabályok elsajátításában nyújtanak segítséget, tapasztalatot.
 • szerepjáték: a felnőtt tevékenységének utánzása révén újra éli a kellemes élményeket, feldolgozza a kellemetlen érzéseket.

Ezek  soha nem kötelezőek, a kisgyermek addig vesz részt benne, amíg jól érzi magát az adott tevékenységben.

 

A sikeres nevelőmunka alapja a személyi és tárgyi környezet állandósága.

 • A személyi állandóságot saját nevelő rendszer biztosítja, Ő a legfontosabb tényező a gondozó - nevelő munkában. A csoportban 6-7 kisgyermek tartozik egy kisgyermeknevelőhöz, ez a szakmai munka alapja.
 • Tárgyi környezet állandósága: A kisgyermek a beszoktatás első napjától az óvodába távozásig ugyanabba a csoportba jár, az ágya, a helye az asztalnál, mindig ugyan ott van. Ez az állandóság érzelmi biztonságot ad.

Az érzelmi biztonság segíti a reális tárgyi akadályok leküzdésében.

Napirend

A kisgyermeknek nincs időérzéke, ezért fontos a napirend kialakítása. A jó napirend a csecsemő és kisgyermek harmonikus fejlődéséhez elengedhetetlenül szükséges, hiszen a gondozási műveletek egymásutánisága és rendszeressége megkönnyíti a tájékozódást és biztonságérzetet ad.

 

Nevelői módszereink

A nevelés végső célja, minden korban az önfegyelem kialakítása. Ezt az önfegyelmet a gyermek sok- sok tapasztalás, gyakorlás során alakítja ki magában.

A nevelés akkor lehet eredményes, ha megismerjük a gyermek belső világát, érzéseit, gondolatát, véleményét, ha megkíséreljük beleélni magunkat az ő helyzetébe.

Az együttélés szabályokkal jár, amit egy kisgyermek nehezen tud betartani. A szabályok elfogadását meggyőzéssel, példamutatással, dicsérettel ösztönözzük.

A kisgyermek cselekedeteinek egyik mozgatórugója, hogy a szeretett személy elvárásainak megfeleljen, örömet okozzon neki. Pozitív érzelmi kapcsolat kialakítására törekszünk.

A biztatással ösztönözzük a próbálkozásra, erőfeszítésre.

A kisgyermek nem látja tetteinek következményét, nem tudja felismerni a veszélyes helyzetet. A tilalmak megfogalmazása és következetes betartatása védi a gyermeket.

Munkánkban fontos, hogy egységes nevelési elveket alkalmazzunk. A pozitív cselekedeteket hangsúlyozzuk a gyerekeink viselkedésében.

 

A bölcsődei nevelő - gondozó munka eredménye a bölcsődéskor végére

 • A gyermekek fejlődése kiegyensúlyozott
 • Önállóak (egyedül, legfeljebb minimális segítséggel étkeznek, tisztálkodnak, öltözködnek)
 • Többségük szobatiszta
 • Nyitottak és befogadóak a környezetük iránt
 • Jól tájékozódnak a környezetükben
 • Bizonyos szokásokhoz, szabályokhoz tudnak, vagy legalább megpróbálnak alkalmazkodni
 • Szívesen játszanak társaikkal, már nem igénylik a szoros kapcsolatot a felnőttel.
 • Beszéd útján tartanak kapcsolatot a felnőttel, társakkal.
 • Elmélyülten tudnak játszani.

 

 

„Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni.”

(Véghelyi Balázs)Bízunk benne, hogy bölcsődénket választva megtapasztalják azt, hogy nálunk jó gyereknek lenni.

Ma 2019. január 19., szombat, Sára és Márió napja van.

Akadálymentes honlap

Látogatóink 2011.12.30. óta
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterMa296
mod_vvisit_counterTegnap975
mod_vvisit_counterEzen a héten6049
mod_vvisit_counterMúlt héten7236
mod_vvisit_counterA hónapban18769
mod_vvisit_counterMúlt hónapban27925
mod_vvisit_counterÖsszesen2168006

Jelenleg: 11